Predstavitev predmeta

Predmet: Medicinska deontologija s filozofijo – 2. letnik M

Študent spoznava osnove medicinske deontologije, etike in morale. Sreča se z osnovnim poslanstvom zdravnika, spozna zgodovinske deontološke dokumente, Ženevsko svečano zaobljubo in Mednarodni kodeks medicinske etike. Spozna deklaracije in konvencije OZN, WHO in Sveta Evrope, Ženevske konvencije, poslanstvo Rdečega križa, kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo, vsebino Kodeksa medicinske deontologije Slovenije ter Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni dejavnosti RS in Zakona o zdravniški službi. Sreča se s spoštovanjem življenja in evtanazijo ter zdravniško skrivnostjo, transplantacijo organov, splavom ter z ugotavljanjem smrti in pomena zdravnika pri umirajočem bolniku. Na koncu se študent seznani z osnovami medicinskega izvedenstva. Večina predavanj je podprta s prikazom etičnih dilem ob praktičnem primeru. Študenti imajo proti koncu vsakega predavanja možnost kratke diskusije.

Potrebna predhodna znanja
Zaželjeno je, da študentje imajo opravljen izpit iz prve pomoči.

Namen in cilj učenja
Študent bo ob koncu štirisemesterskega študija obvladal osnovna načela etike in deontologije ter osnovne pravne predpise v odnosu zdravnika do pacienta, ki mu bodo pomagali pri njegovem delu z bolnikom na kliničnih vajah, kjer mora upoštevati tako načela Hipokratove zaprisege kot načela mednarodnih deklaracij ter konvencij, ustave RS ter sodobnih smernic pri delu z bolnikom.

Trajanje predmeta
dva semestra, 1 ura tedensko

Način poučevanja
Predavanje 1 uro na teden z deset minutno razpravo ob koncu vsakega predavanja. Prikaz praktičnega problema z etičnimi dilemami.

Kraj in čas predavanj
Od 9.00 do 10.00 ob četrtkih v veliki predavalnici MF v zimskem semestru in od 12.00 do 13.00 v srednji predavalnici MF v letnem semestru.

Vaje

Brez vaj

Ocenjevanje
Ob koncu predmeta opravijo študentje pisni kolokvij s prostimi odgovori na tri postavljena vprašanja iz kataloga vprašanj.  Kolokviji se opravljajo v vajalnici Inštituta za sodno medicino. Pisni izdelek ocenjuje učitelj, ki je nosilec predmeta.

Ocena
Opravil (6 – 10); ni opravil (1 – 5)
Za opravljeni kolokvij mora študent zadovoljivo odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. Rezultati kolokvija so objavljeni na oglasni deski oz. na spletni strani Katedre za sodno medicino in medicinsko deontologijo.

Prijave na kolokvij
Prijave in odjave preko računalnika.

Imena učiteljev
Učitelj in nosilec predmeta:
Prof. dr. Jože Balažic, dr. med. – nosilec predmeta


Predmet: Stomatodeontologija s filozofijo – 2. letnik DM

Študent spoznava osnove medicinske deontologije, etike in morale. Sreča se z osnovnim poslanstvom zdravnika, spozna zgodovinske deontološke dokumente, Ženevsko svečano zaobljubo in Mednarodni kodeks medicinske etike. Spozna deklaracije in konvencije OZN, WHO in Sveta Evrope, Ženevske konvencije, poslanstvo Rdečega križa, kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo, vsebino Kodeksa medicinske deontologije Slovenije ter Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni dejavnosti RS in Zakona o zdravniški službi. Sreča se s spoštovanjem življenja in evtanazijo ter zdravniško skrivnostjo, transplantacijo organov, splavom ter z ugotavljanjem smrti in pomena zdravnika pri umirajočem bolniku. Na koncu se študent seznani z osnovami medicinskega izvedenstva. Večina predavanj je podprta s prikazom etičnih dilem ob praktičnem primeru. Študenti imajo proti koncu vsakega predavanja možnost kratke diskusije.

Potrebna predhodna znanja
Zaželjeno je, da študentje imajo opravljen izpit iz prve pomoči.

Namen in cilj učenja
Študent bo ob koncu trisemesterskega študija obvladal osnovna načela etike in deontologije ter osnovne pravne predpise v odnosu zdravnika do pacienta, ki mu bodo pomagali pri njegovem delu z bolnikom na kliničnih vajah, kjer mora upoštevati tako načela Hipokratove zaprisege kot načela mednarodnih deklaracij ter konvencij, ustave RS ter sodobnih smernic pri delu z bolnikom.

Trajanje predmeta
en semester, 1 ura tedensko

Način poučevanja
Predavanje 1 uro na teden z deset minutno razpravo ob koncu vsakega predavanja. Prikaz praktičnega problema z etičnimi dilemami.

Kraj in čas predavanj
Od 9.00 do 10.00 ob četrtkih v veliki predavalnici MF v zimskem semestru.

Ocenjevanje

Ob koncu predmeta opravijo študentje pisni kolokvij s prostimi odgovori na tri postavljena vprašanja iz kataloga vprašanj. Kolokviji se opravljajo v vajalnici Inštituta za sodno medicino. Pisni izdelek ocenjuje učitelj, ki je nosilec predmeta.

Ocena
Opravil (6 – 10); ni opravil (1 – 5)
Za opravljeni kolokvij mora študent zadovoljivo odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. Rezultati kolokvija so objavljeni na oglasni deski oz. na spletni strani Katedre za sodno medicino in medicinsko deontologijo.

Prijave za izpit
Prijave in odjave preko računalnika.

Imena učiteljev
Učitelj in nosilec predmeta:
Prof. dr. Jože Balažic, dr. med.

 

Domov Kazalo