Toksikološki laboratorij

Laboratorij
Tel.: +386 1 543 72 13
Faks: +386 1 524 49 74

Vodja
Dr. Gordana Koželj, univ. dipl. kem
Tel.: +386 1 543 72 19
Faks: +386 1 524 38 64
E-pošta:gordana.kozelj@mf.uni-lj.si

Sodelavci
Alenka Kuštrin-Samba, mag. farm.
Andrej Fister, univ. dipl. kem
Antonela Lah, dipl.inž.lab. biomed.
Sabina Bajuk, dipl.inž.lab. biomed.
Metka Belc
Marjeta Muc


Kratek opis službe

V laboratoriju izvajamo toksikološko analitiko pretežno bioloških vzorcev za različne naročnike (zdravstvene ustanove, sodišča, policija, itd.) na ozemlju celotne Republike Slovenije. Osnovna področja delovanja našega toksikološkega laboratorija so forenzična toksikologija, klinična toksikologija, določevanje psihoaktivnih snovi pri udeležencih v prometu na območju RS, spremljanje terapevtskih nivojev manj pogostih in za analizo zahtevnejših zdravil. V okviru 24-urne pripravljenosti toksikologi izvajamo urgentne toksikološke preiskave kot podporo Centru za zastrupitve in drugim zdravstvenim ustanovam po Sloveniji. Med rutinskimi preiskavami ponujamo tudi samoplačniško testiranje na droge z imunokemijskimi metodami z odvzemom vzorcev na inštitutu. Toksikološki laboratorij inštituta je sodobno opremljen. Pri delu uporabljamo predvsem instrumentalne analizne metode. Prevladujejo kromatografske (plinska in tekočinska kromatografija), izvajamo pa tudi spektrofotometrične in imunokemijske metode. Najpomembnejši med našo instrumentalno opremo so LC-MS-MS in trije GC-MS aparati. Redno in uspešno sodelujemo tudi v mednarodnem krožnem preizkusu določanja drog.

Seznam preiskav

Naziv preiskave

Vzorci

Tip preiskave

Izvajamo urgentno

(24-urna pripravljenost)

Osnovno imunokemijsko testiranje na droge in njihove metabolite:

opiati, amfetamini, kokain (metabolit), metadon, THC (metabolit), benzodiazepini

urin

presejalna

 

Dodatno imunokemijsko testiranje na droge:

metamfetamin, barbiturati, TCA, PCP

urin

presejalna

 

Osnovna toksikološka preiskava na neznane toksične snovi s kromatografskimi metodami (GC-MS, LC-MS-MS, TLC): droge, zdravila, pesticidi, …

kri, urin, žel.vsebina, tkiva, organi

kvalitativna

*

Rutinske toksikološke kromatografske preiskave na droge, psihoaktivna zdravila, psihoaktivne snovi

Urin, kri, drugi vzorci

kvalitativne

 

Ciljane toksikološke preiskave (klasične, spektrofotometrične):

 • Določitev karboksihemoglobina

kri

kvantitativna

 

 • Določitev tiopentala

kri

kvantitativna

*

 • Določitev cianidov

kri

kvalitativna

 

 • Določitev etilenglikola

kri, urin

kvantitativna

*

Kvantitativne kromatografske preiskave (GC-MS, LC-MS-MS, GC):

 • Določitev etanola, metanola

kri, urin

kvantitativna

*

 • Določitev drugih hlapnih snovi (aceton, nekateri alkoholi in topila)

kri urin

kvalitativna, kvantitativna

 

 • Določitev etilenglikola

kri, urin

kvantitativna

*

 • Določitev midazolama, fentanila

kri

kvantitativna

*

 • Določitev posameznih učinkovin iz skupin:

benzodiazepini, opioidi, antidepresivi, antiepileptiki, hipnotiki, sedativi, anestetiki

kri, urin

kvantitativna

 

Postavitev specifične, nerutinske, kvalitativne ali kvantitativne preiskave na željo naročnika za enkratno preiskavo ali za študije z možnostjo rutinske uvedbe (kromatografske metode)

kri, urin, drugi vzorci

kvalitativna,

kvantitativna

 

 

 

Navodila za odvzem vzorcev

Naročilo za strokovni pregled zaradi ugotavljanja vpliva alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi

Komplet za odvzem krvi in urina

(največja možna količina krvi in urina)

Klinična toksikologija

 • 5 mL krvi oziroma najmanj 1 ml krvnega seruma (epruveta brez dodatkov-rdeč zamašek),
 • 10 mL urina,
 • želodčni izpirek (prvi),
 • odvzem sline z ustreznim kompletom

Forenzična toksikologija

 • najmanj 5 mL krvi,
 • 10 mL urina,
 • ostale tekočine – največja možna količina v epruveto,
 • želodčna vsebina,
 • organi in tkiva 5 do 10 g

        (komplet za odvzem-epruvete z dodatkom NaF)

Pomembno: pri odvzemu krvi za določitev alkohola za razkuževanje ne smemo uporabljati etanol vsebujočih razkužil

Podrobnejše in dodatne informacije dobite na telefonu:

 01 5437213 (laboratorij) ali 041 703305 (dežurni toksikolog)

 

Domov Kazalo