Predstavitev predmeta

Predmet: Sodna medicina – VI. letnik – Odsek dentalna medicina

Študent spoznava osnove sodne medicine – mehanizme naravne in nasilne smrti, tanatologija I., tanatologija II., splošna in specialna identifikacija, s poudarkom na vlogi stomatologa pri masovnih nesrečah, seznani se z osnovami forenzične toksikologije (alkohol, droge, zdravila, prometna varnost), obdukcija – obvezna in dovoljena v luči zakonodaje in ekshumacija, ugotavljanje smrti, poškodbe po topi sili, z ostrim in koničastim predmetom, forenzično pomembne maksilofacialne poškodbe, osnove forenzične travmatologije in kraniocerebralne travme, strelne poškodbe, iatrogene poškdobe v zobozdravstvu. Spoznava zakonodajo – tako zdravstveno in kazensko z osnovami izvedenskega dela, s poudarkom na ocenjevanju telesnih poškodb maksilofacialnega področja, posebno pri poškodbah zob. Seznani se s pravicami, dolžnostmi in odgovornostjo v zvezi z njegovim poklicem.


Potrebna predhodna znanja:

Znanje predkliničnih predmetov ter večino kliničnih predmetov.


Namen in cilj učenja:
Ob koncu enosemestrskega študija bo študent spoznal osnove sodne medicine, mehanizme poškodb, predvsem glave, obraznega dela in zob, z izvedenstvom.


Trajanje predmeta:
Letni semester.


Način poučevanja:
Predavanje 2 uri na teden, vaje 1 ura na teden ali po dogovoru v bloku. Ena vaja vključuje sodnomedicinsko obdukcijo.


Kraj in čas predavanj:

Od 9.00 do 11.00 ure ob četrtkih v vajalnici Inštituta za sodno medicino, Korytkova 2.


Ocenjevanje:
Ob koncu predmeta opravijo študenti izpit, ki je lahko ustni ali pisni. Izpit je sestavljen iz 3 vprašanj iz kataloga vprašanj.

Ocena:
Opravil (6 – 10), ni opravil (1 – 5).

Prijave na izpit:

Prijave in odjave preko računalnika.


Učitelji in asistenti:

Prof. .dr. Branko Ermenc, dr. dent. med. – nosilec predmeta in predstojnik katedre
Prof. dr. Jože Balažic, dr. med. – predstojnik inštituta

Asistenti: Asist. Armin Alibegović, dr.med.
Asist. Tomaž Zupanc, dr. med.
Asist. dr. Majda Zorec-Karlovšek, univ. dipl. kem.
Asist. dr. Irena Zupanič – Pajnič, univ. dipl. biol.

Domov Kazalo