Zgodovina inštituta

1945

Inštitut za sodno medicino je bil ustanovljen v okviru popolne Medicinske fakultete 25.avgusta 1945 s sklepom fakultetnega sveta. Z rednim delom je začel 17. septembra 1945 s šestimi zaposlenimi. Izvoljeni učitelj sodne medicine in prvi predstojnik inštituta prof. dr. Janez Milčinski je dobil nalogo, da organizira pouk iz sodne medicine in da v ta namen in za druge potrebe uredi ustrezen zavod.

Inštitut se je naselil v nekatere izpraznjene prostore Higienskega zavoda, z obdukcijami ter poukom pa je gostoval na patološko-anatomskem inštitutu. V tem prvem povojnem obdobju, polnem improvizacij, se je izoblikovala podoba inštituta kot učne, znanstvene ter operativno-zdravstvene ustanove. Z delom so pričele nekatere veje sodne medicine, kot so toksikologija, alkoholometrija, medicinska kriminologija, hematologija.

Tokom časa so se na inštitutu kljub prostorski stiski razvile nekatere dejavnosti, kot je katastrofna služba, izvedenstvo, ki smo ga poimenovali »ljubljanska izvedenska šola«, pri pouku pa medicinska etika in deontologija. Na inštitutu je zrasla zamisel o ustanovitvi in delu etične komisije, ki se je s pomočjo inštitutskih delavcev in predstojnika inštituta kmalu razširila in dopolnila s strokovnjaki ostalih medicinskih področij in postala najvišji etično-deontološki organ na nivoju republike. Prostorsko stisko je takratni predstojnik reševal s podaljšanjem stare barake ter z izgradnjo nove barake.

1983

V letu 1983 se je upokojil prof. dr. Janez Milčinski, krmilo pa je prevzel novi predstojnik prof. dr. Ulrik Schmidt, ki je nadaljeval začrtano pot.

1984

V letu 1984 je postal vršilec dolžnosti in v letu 1986 kot tretji predstojnik inštituta prof. dr. Anton Dolenc, ki je v inštitutsko delo vnesel nove zamisli ter uredil določene pomanjkljivosti predvsem pri zdravniškem kadru, kjer so vsi zdravniki opravili specialistični izpit iz sodne medicine.

1986

V letu 1986 se je inštitut preselil v nove prostore, kjer je nadaljeval s pedagoškim, znanstveno-raziskovanim ter strokovnim delom. Od leta 1999 je predstojnik inštituta Jože Balažic. Na inštitutu je zaposlenih 36 sodelavcev in sicer 10 zdravnikov (8 specialistov in 2 specializanta), 3 toksikologi, 2 biologinji, vodja ekonomsko finančne službe ter 20 ostalih uslužbencev. Šest delavcev je pridobilo doktorat znanosti, v postopku pridobitve doktorata znanosti pa so še štirje zaposleni.

Domov Kazalo