iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

DOBRODOŠLI

Inštitut za sodno medicino

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Preberite več
ŽE OD LETA 1945

Sodnomedicinski inštitut z neprekinjeno tradicijo

Inštitut za sodno medicino kot osrednja učna, znanstvena in operativno-zdravstvena ustanova deluje na področju sodne medicine in kot izvedenska institucija nadaljuje s tradicijo »ljubljanske izvedenske šole«. Delujemo še na področju forenzične toksikologije in alkoholometrije, forenzične antropologije in molekularne genetike ter klinične forenzične medicine. Smo referenčna ustanova za obdukcije vseh umrlih nasilne smrti ter umrlih v nezgodah civilnih in vojaških zrakoplovov ter antropološke preiskave skeletiziranih posmrtnih ostankov.

Preberite več

Strokovna dejavnost

Temeljna strokovna dejavnost inštituta je obdukcijska dejavnost, ki je podprta z moderno tehnologijo ter rezultati laboratorijskih preiskav, in sodno medicinsko izvedenstvo.

Preberite več

Raziskovalna dejavnost

Temelj napredku sodne medicine je raziskovalna dejavnost, ki poteka na številnih različnih ožjih področjih sodne medicine in interdisciplinarnih področjih v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.

Preberite več

Katedra za sodno medicino in deontologijo

Vključevanje sodelavcev Inštituta za sodno medicino v delo na pedagoškem, strokovno-zdravstvenem in raziskovalnem področju je temelj neločljivi povezanosti med inštitutom in katedro.

Preberite več

Zgodovina inštituta

Inštitut za sodno medicino je bil s sklepom fakultetnega sveta v okviru popolne Medicinske fakultete v Ljubljani ustanovljen avgusta 1945. Vodil ga je akademik prof. dr. Janez Milčinski.

Preberite več
Odvzem vzorcev in preiskave

Pridobite več informacij o storitvah, ki jih opravljamo

Kontakt
Študij na mediciski fakulteti

Katedra za sodno medicino

Za pedagoški del nalog skrbi Katedra za sodno medicino in deontologijo, ki izvaja pouk sodne medicine ter medicinske etike in deontologije na dodiplomskem študiju medicine in dentalne medicine na matični fakulteti, njeni učitelji pa opravljajo pouk še za potrebe Pravne fakultete in Fakultete za varnostne vede v Ljubljani in vodijo pouk na medicinski fakulteti v Mariboru. Na podiplomskem študiju sodelujemo s Pravno fakulteto, Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za pomorstvo in promet ter z Ekonomsko fakulteto (vse na Univerzi v Ljubljani), kjer pouk poteka v obliki predavanj, seminarjev in praktičnih vaj.

Preberite več

Novice in obvestila