iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

DNA tipizacija starih skeletnih ostankov z namenom identifikacije

Oddelek: Laboratorij za molekularno genetiko
Leto: 2014-2015
Ključne besede: identifikacija človeka, skeletni ostanki, DNA tipizacija

 

V sodelovanju z Inštitutom za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Beogradu, ki ima dostop do arheoloških zbirk kosti v Srbiji, smo genetsko obdelali manjšo zbirko kosti iz srednjega veka in ugotavljali njihovo sorodstveno povezanost. Glede na naše bogate izkušnje z genetsko tipizacijo starih skeletnih ostankov, smo srbskim kolegom pokazali postopke za obdelavo starih kosti, ki jih uporabljamo v našem laboratoriju (mehanično in kemično čiščenje kosti, pridobivanje kostnega prahu v prisotnosti tekočega dušika, dekalcifikacijo kostnega prahu, ekstrakcijo DNA, čiščenje DNA, kvantifikacijo DNA z reakcijo PCR v realnem času, DNA tipizacijo in interpretacijo pridobljenih genetskih profilov). V Laboratoriju za molekularno genetiko Inštituta za sodno medicino smo jim prikazali tudi ukrepe za preprečevanje kontaminacije starodavne DNA s sodobno DNA ter organizacijo laboratorijskih prostorov. Preiskave smo opravili na kosteh iz obdobja druge svetovne vojne. Na osnovi pridobljenega znanja, smo s kolegi iz Srbije del kosti genetsko obdelati tudi v njihovem molekularnogenetskem laboratoriju.

 

Rezultate sodelovanja smo objavili v mednarodni znanstveni publikaciji: Zupanič Pajnič I et. al. Prediction of autosomal STR typing success in ancient and Second World War bone samples. Forensic Sci Int Genet, 2017;27:17-26.

asist. dr.

Irena Zupanič Pajnič

univ. dipl. biol., znan. svet.

Vodja laboratorija za molekularno genetiko

+386 1 543 72 15