iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Molekularnogenetska identifikacija človeških skeletnih ostankov

Oddelek: Laboratorij za molekularno genetiko
Leto: 2015-2017
Ključne besede: DNA tipizacija, skeletni ostanki, identifikacija človeka

 

Forenzični laboratorij iz Sagarja v Indiji pogosto prejme v obdelavo za genetsko identifikacijo človeške skeletne ostanke, najdene v različnem okolju (reke, blato), katerih DNA je slabe kvalitete, močno razgrajena, inhibirana in je prisotna v malih količinah, zato se pri genetski tipizaciji pojavljajo številni problemi. Rešuje se jih lahko z optimizacijo ekstrakcijske metode, ki jo izvajamo v našem laboratoriju na skeletih iz druge svetovne vojne in z novo tehnologijo sekvenciranja (NGS), ki je občutljivejša od dosedanjih metod, in jo uvajajo v indijskem laboratoriju. V procesu tipizacije DNA kosti z namenom identifikacije sta pomembna tako optimizacija pridobitve DNA kot postopek standardizacije nadaljnjih reakcij. Slovenski in indijski laboratorij imata izkušnje vsak na svojem področju, zato je bila za oba laboratorija dobrodošla izmenjava znanj. V obeh laboratorijih smo genetsko obdelali manjšo zbirko kosti iz obdobja druge svetovne vojne in nekaj skeletov iz rutinskih identifikacijskih primerov v Indiji. Glede na naše bogate izkušnje z genetsko tipizacijo starih skeletnih ostankov, smo indijskim kolegom pokazali postopke za obdelavo starih kosti, ki jih uporabljamo v našem laboratoriju.

 

Rezultate skupne raziskave na kosteh iz obdobja druge svetovne vojne iz Slovenije smo objavili v mednarodni znanstveni publikaciji: Alghafri R et. al. Rapidly mutating Y-STR analyses of compromised forensic samples. Int J Legal Med. 2018;132:397-403.

asist. dr.

Irena Zupanič Pajnič

univ. dipl. biol., znan. svet.

Vodja laboratorija za molekularno genetiko

+386 1 543 72 15