iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Dežurna služba

Organizacija službe

Na inštitutu sta organizirana pripravljenost in dežurstvo kot neprekinjeno zdravstveno varstvo (24/7). V dežurstvo so vključeni zdravniki in tehnično osebje, in v pripravljenost na domu strokovni delavci v Toksikološkem laboratoriju.
Inštitut zagotavlja neprekinjeno mrliško pregledno službo za Mestno občino Ljubljana, občine Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Brezovica, Ig, Škofljica in Velike Lašče idr.

Področja delovanja

 • mrliško pregledna služba,
  - sprejem prijav in vodenje evidence mrliških pregledov, prejetih naročil ter obvestil,
 • obdukcijska dejavnost,
  - sprejem pokojnikov in potrebne dokumentacije,
  - predaja pokojnikov in posredovanje potrebne dokumentacije pogrebnim zavodom,
 • sprejem bioloških vzorcev za toksikološke, alkoholometrične in druge preiskave,
 • kontrolni mrliški pregledi pred upepelitvijo,
 • zagotavljanje strokovne pomoči mrliškim preglednikom, drugim zdravnikom in zdravstvenim delavcem,
 • zagotavljanje strokovne pomoči organom pregona pri ogledih kraja najdbe trupla,
 • odvzem telesnih tekočin in zagotavljanje forenzičnih kliničnih pregledov,
  - storilcev in žrtev fizičnega ter spolnega nasilja,
  - udeležencev v prometu, ki so osumljeni vožnje pod vplivom alkohola, nedovoljenih drog ali zdravil,
  - odvzem telesnih tekočin za samoplačniško testiranje na droge z imunokemijskimi metodami,
  - zaradi ugotavljanja spornega očetovstva,
 • urgentne toksikološke preiskave kot podpora zdravstvenim ustanovam po Sloveniji,
 • spremljanje terapevtskih nivojev manj pogostih ter za analizo zahtevnejših zdravil,

Kontakt

Dežurna služba

Korytkova 2
1000 Ljubljana

Sprejemna pisarna 01 543 72 22

Dežurni delavec v sprejemni pisarni 01 543 72 22

Navodila za sprejem preiskovancev

Borut Štefanič

dr. med., spec. sodne med.

Vodja dežurne službe, Namestnik predstojnika za splošne zadeve, Višji zdravnik

01 543 72 00

Ostali sodelavci

doc.

Armin Alibegović

dr. med., spec. sodne med.

prof. dr.

Jože Balažic

dr. med., spec. sodne med.

Monika Čolnik

dr. med., spec. sod. med.

Nejc Gantar

dr. med., specializant sodne med.

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

asist.

Martin Mervic

dr. med., spec. sodne med.

asist.

Peter Štrafela

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

dr.

Eduard Kralj

dr. med., spec. sodne med, in spec. patologije

asist.

Gregor Haring

dr. med., spec. sodne med.

 • odredba sodišča ali policije, če so preiskovanci napoteni s strani sodišča ali policije
 • napotnica v primerih napotitve s strani zdravnika npr. specialista družinske medicine, specialista medicine dela, prometa in športa, …. na napotnici naj bodo navedene preiskovane snovi ter opcijsko vrsta in obseg preiskav
 • naročilnica v primerih napotitve s strani delodajalca ali detektiva, ….
  na naročilnici naj bodo navedene preiskovane snovi ter opcijsko vrsta in obseg preiskav
 • oškodovanci v sumljivih okoliščinah oziroma v okoliščinah suma kaznivega dejanja, v kolikor pridejo na preiskavo brez spremstva policije, da bi čim hitreje zavarovali vzorec krvi in urina, potrdijo svojo identiteto z osebnim dokumentom
 • ob telesnem pregledu zaradi poškodb podpišejo soglasje za fotodokumentiranje poškodb, ki je del klinično forenzičnega pregleda in dovoljenje, da se fotografije poškodb lahko uporabijo v morebitnem sodnem ali drugem postopku
 • samoplačniki preiskav potrdijo svojo identiteto z osebnim dokumentom
  • se dogovorijo o preiskovani/h snovi/eh in vrsti ter obsegu preiskav
  • dobijo navodila o pogojih vročanja rezultatov opravljenih preiskav

Podrobna navodila za Prijavo in potek mrliškega pogleda so zapisana v zavihku Mrliško pregledna služba.

 • odredba sodišča ali policije, če so preiskovanci napoteni s strani sodišča ali policije
 • napotnica v primerih napotitve s strani zdravnika npr. specialista družinske medicine, specialista medicine dela, prometa in športa, …. na napotnici naj bodo navedene preiskovane snovi ter opcijsko vrsta in obseg preiskav
 • naročilnica v primerih napotitve s strani delodajalca ali detektiva, ….
  na naročilnici naj bodo navedene preiskovane snovi ter opcijsko vrsta in obseg preiskav
 • oškodovanci v sumljivih okoliščinah oziroma v okoliščinah suma kaznivega dejanja, v kolikor pridejo na preiskavo brez spremstva policije, da bi čim hitreje zavarovali vzorec krvi in urina, potrdijo svojo identiteto z osebnim dokumentom
 • ob telesnem pregledu zaradi poškodb podpišejo soglasje za fotodokumentiranje poškodb, ki je del klinično forenzičnega pregleda in dovoljenje, da se fotografije poškodb lahko uporabijo v morebitnem sodnem ali drugem postopku
 • samoplačniki preiskav potrdijo svojo identiteto z osebnim dokumentom
  • se dogovorijo o preiskovani/h snovi/eh in vrsti ter obsegu preiskav
  • dobijo navodila o pogojih vročanja rezultatov opravljenih preiskav

Podrobna navodila za Prijavo in potek mrliškega pogleda so zapisana v zavihku Mrliško pregledna služba.

Kontakt

Dežurna služba

Korytkova 2
1000 Ljubljana

Sprejemna pisarna 01 543 72 22

Dežurni delavec v sprejemni pisarni 01 543 72 22

Navodila za sprejem preiskovancev

Borut Štefanič

dr. med., spec. sodne med.

Vodja dežurne službe, Namestnik predstojnika za splošne zadeve, Višji zdravnik

01 543 72 00

Ostali sodelavci

doc.

Armin Alibegović

dr. med., spec. sodne med.

prof. dr.

Jože Balažic

dr. med., spec. sodne med.

Monika Čolnik

dr. med., spec. sod. med.

Nejc Gantar

dr. med., specializant sodne med.

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

asist.

Martin Mervic

dr. med., spec. sodne med.

asist.

Peter Štrafela

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

dr.

Eduard Kralj

dr. med., spec. sodne med, in spec. patologije

asist.

Gregor Haring

dr. med., spec. sodne med.