iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Enota za identifikacijo mrtvih

Namen enote

Namen enote za identifikacijo mrtvih (EIM) je dokončna pozitivna identifikacija trupel ali delov trupel umrlih v množičnih nesrečah z velikim številom žrtev ter njihova repatriacija.
Enota je vpeta v sistem zaščite in reševanja ter po potrebi deluje tudi v okviru Evropskega mehanizma civilne zaščite.
Enota deluje po načelih mednarodno vzpostavljenih postopkov in standardov ( npr. uporablja Interpolove protokole za identifikacijo žrtev množičnih nesreč) in sodeluje z drugimi ekipami in enotami, ki so organizirane v okviru drugih služb.

Organizacija in vodenje enote

Enota je koordinirana in vodena s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).
Enoto vodi predstojnik inštituta, ki usklajuje in nadzoruje ter koordinira delo enote z drugimi ekipami na kraju množične nesreče.
V sestavi EIM sta dve ekipi, ki ju vodita zdravnika specialista sodne medicine. V sestavo posamezne ekipe so vključeni še zdravnik specialist sodne medicine, obdukcijski pomočnik, administrator, fotograf in pomožno osebje.

Sestava in naloge enote

Na kraju množične nesreče deluje prva ekipa, ki je vpeta v iskanje in označevanje trupel ter delov trupel, sodeluje pri zbiranju podatkov o pogrešanih osebah ter pri izbiri, upravljanju in nadzoru primernega kraja za zbiranje trupel. Druga ekipa vodi postopke v prostoru, kjer poteka obdukcijsko delo, fotodokumentiranje, rentgensko slikanje, zbiranje bioloških vzorcev, zbiranje dodatnih podatkov o žrtvah, konzerviranje trupel, predaja žrtev pogrebnim zavodom in sodeluje pri repatriaciji identificiranih žrtev ter organizaciji pokopov neidentificiranih žrtev.

Področja delovanja

 • iskanje in označevanje trupel ter delov trupel na kraju množične nesreče
 • izbira, upravljanje in nadzor primernega kraja za zbiranje trupel
 • sodelovanje pri zbiranju podatkov o pogrešanih osebah pred in po množični nesreči
 • upravljanje z zbirkami podatkov o umrlih
 • zunanji pregled trupel, delov trupel ter obdukcija žrtev
 • zbiranje bioloških vzorcev npr. za potrebe identifikacije s pomočjo metod molekularne genetike
 • zbiranje in upravljanje podatkov o osebnih predmetih žrtev
 • dokončna identifikacija
 • po potrebi skrb za konzerviranje trupel in nadzor nad pokopom trupel

Izobraževanje

Člani enote se redno izobražujejo (npr. Disaster victims identification investigators course, Medical response to major incidents) in sledijo najnovejšim spoznanjem ter smernicam delovanja enot za identifikacijo žrtev v izrednih dogodkih, sodelujejo na vajah URSZR, kot so bile Letalska nesreča Cerklje 2014 in Karavanke 2019, Potres sever 2017 in druge.

Zgodovina enote

Enota je bila v času svojega obstoja večkrat aktivirana:

 • 1963 – potres v Skopju in poplave v Vajontu (Italija)
 • letalska nesreča British Airways 1966 na Brniku, 1971 na Krku, 1972 YU-AHR v Adenu (Jemen), pri Titogradu (1973), pri Zagrebu (1976) in letalska nesreča Inex – Adria Aviopromet na gori San Pietro pri Ajacciu na Korziki (1981)
 • potres 1968 na Siciliji (Italija), 1979 v Baru (Črna gora) in 1980 v Theniji (Alžirija)
 • železniška nesreča 1974 v Zagrebu in 1981 v Divači
 • 2008 – čistilna akcija razbitin letala in zbiranje posmrtnih ostankov žrtev letalske nesreče Inex – Adria Aviopromet na gori San Pietro pri Ajacciu na Korziki

Kontakt

Enota za identifikacijo mrtvih

Korytkova 2
1000 Ljubljana

dezurni.ism@mf.uni-lj.si

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00

Ostali sodelavci

asist.

Gregor Haring

dr. med., spec. sodne med.

asist.

Martin Mervic

dr. med., spec. sodne med.

Sandra Lorbek

Andrea Grof Kavčič

asist.

Peter Štrafela

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

Nejc Gantar

dr. med., specializant sodne med.

Stane Saje

Rebeka Vidic

Borut Štefanič

dr. med., spec. sodne med.

doc.

Armin Alibegović

dr. med., spec. sodne med.

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

EIM je aktivirana preko Centra za obveščanje Republike Slovenije (CORS) na zahtevo poveljnika civilne zaščite v primeru izrednih nesreč, dogodkov ter incidentov z 10 ali več mrtvimi, in po potrebi tudi v primeru dogodkov z manjšim številom žrtev.
Po aktivaciji vodja enote obvesti vodji ekip, ki aktivirata ostale člane ekip, ki se zberejo na zbirnem mestu.

EIM je aktivirana preko Centra za obveščanje Republike Slovenije (CORS) na zahtevo poveljnika civilne zaščite v primeru izrednih nesreč, dogodkov ter incidentov z 10 ali več mrtvimi, in po potrebi tudi v primeru dogodkov z manjšim številom žrtev.
Po aktivaciji vodja enote obvesti vodji ekip, ki aktivirata ostale člane ekip, ki se zberejo na zbirnem mestu.

Kontakt

Enota za identifikacijo mrtvih

Korytkova 2
1000 Ljubljana

dezurni.ism@mf.uni-lj.si

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00

Ostali sodelavci

asist.

Gregor Haring

dr. med., spec. sodne med.

asist.

Martin Mervic

dr. med., spec. sodne med.

Sandra Lorbek

Andrea Grof Kavčič

asist.

Peter Štrafela

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

Nejc Gantar

dr. med., specializant sodne med.

Stane Saje

Rebeka Vidic

Borut Štefanič

dr. med., spec. sodne med.

doc.

Armin Alibegović

dr. med., spec. sodne med.

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije