iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Ambulanta za klinično forenzično medicino

Opredelitev dejavnosti

Klinična forenzična medicina deluje v okviru dežurne službe inštituta in v zadnjem desetletju postaja vse pomembnejša veja sodne medicine. Klinični forenzični pregledi predstavljajo pomembno vez med medicino, policijo in pravosodjem.

Izvajanje klinične forenzične dejavnosti

V ambulanti inštituta v I. kleti Medicinske fakultete zdravniki zaposleni na inštitutu opravljajo klinične preglede preiskovancev na zahtevo različnih naročnikov s področja R Slovenije (policija, sodišča, zdravstvene ustanove, itd.), oziroma po potrebi tudi v prostorih drugih zdravstvenih ustanov npr. v urgentnih ambulantah in kliničnih oddelkih Univerzitetnega Kliničnega centra v Ljubljani ter drugih zdravstvenih ustanovah v R Sloveniji.

Področja delovanja

 • pregled storilcev in žrtev fizičnega ter spolnega nasilja
 • pregled udeležencev v prometu, ki so osumljeni vožnje pod vplivom alkohola, nedovoljenih drog ali zdravil ter odvzem (kri, urin, slina)
 • odvzem telesnih tekočin zaradi sklenitve ali ohranitve delovnega razmerja
 • odvzem brisov kože in sluznic ter telesnih tekočin preiskovancem in žrtvam kaznivih dejanj
 • odvzem telesnih tekočin za samoplačniško testiranje na droge
 • odvzem krvi za preverjanje različnih sorodstvenih odnosov
 • telesni pregled in druge preiskave potrebne za potrebo ocene starosti oseb

Potek obravnave preiskovancev

 • zbiranje anamnestičnih podatkov (osebni podatki, podatki o dogodku oziroma ali se dogodka spominja, času dogodka in času, ki je potekel do preiskave, o aktivnostih po dogodku (npr. preoblačenje, umivanje ali tuširanje, …), rabi psihoaktivnih snovi ali možnosti izpostavitve tovrstni snovi (npr. vsipanje v odprto pijačo, …)
 • pregled oblačil
 • telesni pregled in usmerjena, natančna ter dosledna klinična preiskava glede na zbrane podatke o dogodku
 • zavarovanje sledi po telesu (las, sperme, sline in drugih telesnih tekočin)
 • odvzem sterilnih brisov v skladu s strokovnimi standardi (npr. sluznice v ustih pod jezikom, dlesni, med zobmi in ustnega neba, kože, telesnih odprtin, …)
 • zavarovanje brisov v skladu s strokovnimi standardi
 • na koncu pregleda lahko sledi pregled zunanjega spolovila in okolice zadnjika

Uporabnost bioloških sledi ali možnost dokazovanja psihoaktivnih snovi v telesnih tekočinah žrtev je časovno omejena do 72 ur od dogodka, oziroma npr. droge za posilstvo v urinu do 12 ur po zaužitju.
Pri kliničnem pregledu uporabljamo klinična znanja, veščine in postopke ter enostavne diagnostične metode. Spremembe in poškodbe izmerimo, natančno opišemo, vrišemo v sheme telesa in delov telesa ter s soglasjem preiskovanca, ki ga podpiše, fotodokumentiramo (izjemoma tudi zunanjih spolnih organov). Na takšen način zavarujemo njihovo dokazno vrednost.
Delo ambulante je podprto z informacijskim sistemom, katerega sestavni del je natančen vprašalnik, ki ga je potrebno dosledno izpolniti, sheme telesa in delov telesa ter fotodokumentacija. Informacijski sistem zagotavlja sledljivost preiskovancev, postopkov in ugotovitev preiskave.

Čas odvzema

Zaradi kratkega časovnega intervala uporabnosti bioloških sledi ali dokazovanja psihoaktivnih snovi v telesu preiskovancev je potrebno opraviti pregled čim prej po dogodku ali dejanju.

Pregled pri drugih specialistih

Glede na zbrane anamnestične podatke lahko na koncu pregleda v ambulanti inštituta sledi pregled zadnjika in nožnice pri proktologu oziroma ginekologu v urgentni ambulanti ali na specializiranem oddelku bližnje bolnišnice ali kliničnega centra.

Kontakt

Ambulanta za klinično forenzično medicino

Korytkova 2
1000 Ljubljana

Sprejemna pisarna 01 543 72 22

Sprejem preiskovancev

dr.

Eduard Kralj

dr. med., spec. sodne med, in spec. patologije

Namestnik predstojnika za strokovne zadeve in vodja ambulante, Višji zdravnik

+ 386 1 543 7235

Ostali sodelavci

doc.

Armin Alibegović

dr. med., spec. sodne med.

prof. dr.

Jože Balažic

dr. med., spec. sodne med.

Monika Čolnik

dr. med., spec. sod. med.

Nejc Gantar

dr. med., specializant sodne med.

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

asist.

Martin Mervic

dr. med., spec. sodne med.

Borut Štefanič

dr. med., spec. sodne med.

asist.

Peter Štrafela

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Navodila

 • Odredba sodišča ali policije, če so preiskovanci napoteni s strani sodišča ali policije
 • Napotnica v primerih napotitve s strani zdravnika npr. specialista družinske medicine, specialista medicine dela, prometa in športa, ….
  • na napotnici naj bodo navedene preiskovane snovi ter opcijsko vrsta in obseg preiskav
 • Naročilnica v primerih napotitve s strani delodajalca ali detektiva, ….
  na naročilnici naj bodo navedene preiskovane snovi ter opcijsko vrsta in obseg preiskav
 • Oškodovanci v sumljivih okoliščinah oziroma v okoliščinah suma kaznivega dejanja, v kolikor pridejo na preiskavo brez spremstva policije, da bi čim hitreje zavarovali vzorec krvi in urina, potrdijo svojo identiteto z osebnim dokumentom
 • Ob telesnem pregledu zaradi poškodb podpišejo soglasje za fotodokumentiranje poškodb, ki je del klinično forenzičnega pregleda in dovoljenje, da se fotografije poškodb lahko uporabijo v morebitnem sodnem ali drugem postopku
 • Samoplačniki preiskav potrdijo svojo identiteto z osebnim dokumentom
  • se dogovorijo o preiskovani/h snovi/eh in vrsti ter obsegu preiskav
  • dobijo navodila o pogojih vročanja rezultatov opravljenih preiskav

 • Odredba sodišča ali policije, če so preiskovanci napoteni s strani sodišča ali policije
 • Napotnica v primerih napotitve s strani zdravnika npr. specialista družinske medicine, specialista medicine dela, prometa in športa, ….
  • na napotnici naj bodo navedene preiskovane snovi ter opcijsko vrsta in obseg preiskav
 • Naročilnica v primerih napotitve s strani delodajalca ali detektiva, ….
  na naročilnici naj bodo navedene preiskovane snovi ter opcijsko vrsta in obseg preiskav
 • Oškodovanci v sumljivih okoliščinah oziroma v okoliščinah suma kaznivega dejanja, v kolikor pridejo na preiskavo brez spremstva policije, da bi čim hitreje zavarovali vzorec krvi in urina, potrdijo svojo identiteto z osebnim dokumentom
 • Ob telesnem pregledu zaradi poškodb podpišejo soglasje za fotodokumentiranje poškodb, ki je del klinično forenzičnega pregleda in dovoljenje, da se fotografije poškodb lahko uporabijo v morebitnem sodnem ali drugem postopku
 • Samoplačniki preiskav potrdijo svojo identiteto z osebnim dokumentom
  • se dogovorijo o preiskovani/h snovi/eh in vrsti ter obsegu preiskav
  • dobijo navodila o pogojih vročanja rezultatov opravljenih preiskav

Kontakt

Ambulanta za klinično forenzično medicino

Korytkova 2
1000 Ljubljana

Sprejemna pisarna 01 543 72 22

Sprejem preiskovancev

dr.

Eduard Kralj

dr. med., spec. sodne med, in spec. patologije

Namestnik predstojnika za strokovne zadeve in vodja ambulante, Višji zdravnik

+ 386 1 543 7235

Ostali sodelavci

doc.

Armin Alibegović

dr. med., spec. sodne med.

prof. dr.

Jože Balažic

dr. med., spec. sodne med.

Monika Čolnik

dr. med., spec. sod. med.

Nejc Gantar

dr. med., specializant sodne med.

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

asist.

Martin Mervic

dr. med., spec. sodne med.

Borut Štefanič

dr. med., spec. sodne med.

asist.

Peter Štrafela

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.