iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Laboratorij za molekularno genetiko

Razvoj forenzične genetike

Leta 1985 je Alec Jeffreys razvil prvo identifikacijsko metodo, ki je temeljila na preiskavi minisatelitnih polimorfizmov postopkih. V začetku devetdesetih let se je razvila metoda tipizacije mikrosatelitov (STR-iz angl. short tandem repeats), ki skupaj z verižno reakcijo s polimerazo (PCR- iz angl.polymerase chain reaction) prispeva k bistvenemu skrajšanju časa analize in reševanju primerov, kjer je na mestu kaznivega dejanja možno najti izredno majhne količine bioloških sledi. Rezultat tipizacije je viden kot elektroferogram preiskovanih področij STR, ki jih hkrati pomnožujemo v verižni reakciji s polimerazo.

Ta metoda omogoča, da iz izredno majhne količine izhodne DNK, ki se nahaja v bioloških sledeh, z zelo visoko verjetnostjo določimo identiteto osebe, ki je te sledi pustila na kraju kaznivega dejanja, česar prejšnje metode, ki so temeljile na določanju polimorfizmov krvnih skupin in topnih proteinov niso omogočale.

Oprema laboratorija in molekularno genetske preiskave

Raziskave opravljamo s pomočjo najsodobnejše tehnične opreme, primerljive tujim laboratorijem, ki obsega aparature za izolacijo, kvantifikacijo in pomnoževanje DNK ter genetski analizator s kapilarno elektroforezo. Laboratorij je opremljen tudi z najsodobnejšo aparaturo, ki omogoča sekvenčno analizo vzorcev DNK (NGS – angl.; next generation sequencing).

 

V laboratoriju analiziramo jedrno DNK (preiskujemo avtosomalna področja STR in področja STR, vezane na kromosom Y) in mitohondrijsko DNK. Pri svojem delu uporabljamo različne vzorce: kri, bris ustne sluznice, lase, kosti, nohte, zobe, mišice, tkiva iz histoloških in citoloških preparatov ter vse vrste forenzičnih vzorcev (cigaretne ogorke, žvečilne gumije, različne madeže krvi, sperme ali sline, zobne ščetke, kontaktne sledi, brise odvzete pri sumu na spolno zlorabo itd).

Sodelovanje v mednarodnih preizkusih

Laboratorij se od leta 1996 redno udeležuje mednarodne kontrole kvalitete dela (GEDNAP). Po uspešno opravljenih analizah vsako leto pridobimo dva certifikata za vse sisteme, ki jih uporabljamo pri preiskavah.

Področja delovanja

  • preverjanje različnih sorodstvenih odnosov (preverjanje spornih očetovstev (klik na opis), ugotavljanje verjetnosti sorodstva za brate in sestre, za stare starše in vnuke, ugotavljanje verjetnosti materinstva in enojajčnih oz. dvojajčnih dvojčkov)
  • identifikacije neprepoznavnih posmrtnih ostankov pogrešanih oseb
  • identifikacije bioloških sledov v primerih kaznivih dejanj - forenzična analiza DNK)
  • klinične preiskave (detekcija himerizma pri spremljanje uspešnosti transplantacije krvotvornih matičnih celic)

Kontakt

Laboratorij za molekularno genetiko

asist. dr.

Irena Zupanič Pajnič

univ. dipl. biol., znan. svet.

Vodja laboratorija za molekularno genetiko

+386 1 543 72 15

Kontakt

Laboratorij za molekularno genetiko

asist. dr.

Irena Zupanič Pajnič

univ. dipl. biol., znan. svet.

Vodja laboratorija za molekularno genetiko

+386 1 543 72 15