iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Histološki laboratorij

Opredelitev dejavnosti

Forenzična histopatologija se je v zadnjih desetletjih razvila v posebno vejo sodnomedicinske vede, doživela ekspanzijo z uporabo sodobnih tehnik in pridobila večjo diagnostično zanesljivost in pomembnost. Danes so na voljo sodobni postopki in tehnike histopatološke analize, ki omogočajo natančnejše preiskovanje večine poškodbenih in bolezenskih sprememb.

Namen preiskav in procesov

V laboratoriju izvajajo preiskave vzorcev tkiv in organov odvzetih med obdukcijami in vzorcev poškodovanih tkiv odvzetih med operativnim posegom. Forenzična histopatološka preiskava je usmerjena predvsem v poškodbene in bolezenske spremembe tkiv in organov s poudarkom na posledicah zlorabe prepovedanih drog, strupenih snovi, neželenih učinkov zdravil ter ugotavljanju bolezenskih sprememb in starosti poškodb.
Procesi v laboratoriju so standardizirani, kar zagotavlja optimizacijo vzorcev tako za histopatološko diagnostiko, kot tudi za morebitne mikrobiološke in molekularno-genetske preiskave.
Poglabljanje znanja o histopatoloških spremembah narekuje obsežnejšo uporabo histokemičnih in imunohistokemičnih barvanj. Histopatološke preiskave, ki bi lahko prispevale k pojasnitvi poteka bolezni ali narave poškodb ter k oceni starosti poškodb, predstavljajo zlati standard, ki je v skladu s smernicami forenzične histopatologije ter pomemben prispevek k zagotavljanju pravne varnosti. Trenutne omejitve histoloških preiskav ne zmanjšujejo vrednost razpoložljivih spoznanj, ampak zavezujejo k poglabljanju raziskovalnega dela na tem področju.
Delo laboratorija je podprto z informacijskim sistemom, ki zagotavlja sledljivost vzorcev in postopkov.

Področja delovanja

 • obdelava vzorcev organov in tkiv odvzetih med obdukcijami
 • procesiranje vzorcev v tkivnem procesorju
 • vklapljanje v parafin
 • rezanje parafinskih tkivnih blokov
 • standardno barvanje tkivnih rezin hematoksilin-eozin
 • histokemična barvanja
  - Perl's
  - Ziehl-Neelsen
  - van Gieson-Weigert
 • druga histokemična in imunohistokemična barvanja za inštitut opravljajo v Histopatološkem laboratoriju Inštituta za patologijo

Kontakt

Histološki laboratorij

Korytkova 2
1000 Ljubljana

Laboratorij 01 543 72 14

Priprava in pošiljanje vzorcev

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

Vodja histološkega laboratorija

01 543 72 44

Ostali sodelavci

Andrea Grof Kavčič

dipl. inž. lab. biomed.

Andreja Homovec

lab. teh.

Katja Vodopivec Mohorčič

dipl. inž. lab. biomed.

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev zunanjih naročnikov

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev

 • tkivni vzorec takoj po odvzemu fiksirajte v 10 % nevtralnem puferiranem formalinu v dovolj velikem, dobro zaprtem vsebniku (posodi)
 • formalina v vsebniku naj bo 5 do 10-krat več, kot je prostornina tkivnega vzorca
 • vsak vzorec (vsebnik) mora biti ustrezno označen
 • tkivo pošljite na Inštitut za sodno medicino (Histološki laboratorij) skupaj z napotnico čim prej
 • sprejem vzorcev na Inštitutu za sodno medicino poteka vse dni v letu 24 ur na dan

Obvezni podatki na vsebniku so:

 • ime in priimek ter rojstni datum pacienta
 • oznaka vzorca (npr. A, B, C,…)
 • mesto odvzema oziroma vrsta vzorca

Vrste napotnic:

 • napotnica ZZZS
 • zapis ambulantnega pregleda z vsemi obveznimi podatki
 • druge vrste napotnic (npr. napotnica v vašem informacijskem sistemu)

 

Obvezni podatki na napotnici:

 • osebni podatki pacienta: ime, priimek, spol, dan ter mesec in leto rojstva, naslov, KZZ številka
 • naslov in žig naročnika
 • ime, priimek, številka, telefonska številka in podpis napotnega zdravnika
 • pomembni klinični podatki
 • seznam odvzetih vzorcev (označeni npr. z A, B, C, …), ki so skladni z oznakami na vsebnikih z vzorci
 • za vsak vzorec: vrsta vzorca/tkiva, način odvzema, mesto odvzema, čas odvzema in fiksativ

Navodila za pripravo in pošiljanje vzorcev

 • tkivni vzorec takoj po odvzemu fiksirajte v 10 % nevtralnem puferiranem formalinu v dovolj velikem, dobro zaprtem vsebniku (posodi)
 • formalina v vsebniku naj bo 5 do 10-krat več, kot je prostornina tkivnega vzorca
 • vsak vzorec (vsebnik) mora biti ustrezno označen
 • tkivo pošljite na Inštitut za sodno medicino (Histološki laboratorij) skupaj z napotnico čim prej
 • sprejem vzorcev na Inštitutu za sodno medicino poteka vse dni v letu 24 ur na dan

Obvezni podatki na vsebniku so:

 • ime in priimek ter rojstni datum pacienta
 • oznaka vzorca (npr. A, B, C,…)
 • mesto odvzema oziroma vrsta vzorca

Vrste napotnic:

 • napotnica ZZZS
 • zapis ambulantnega pregleda z vsemi obveznimi podatki
 • druge vrste napotnic (npr. napotnica v vašem informacijskem sistemu)

 

Obvezni podatki na napotnici:

 • osebni podatki pacienta: ime, priimek, spol, dan ter mesec in leto rojstva, naslov, KZZ številka
 • naslov in žig naročnika
 • ime, priimek, številka, telefonska številka in podpis napotnega zdravnika
 • pomembni klinični podatki
 • seznam odvzetih vzorcev (označeni npr. z A, B, C, …), ki so skladni z oznakami na vsebnikih z vzorci
 • za vsak vzorec: vrsta vzorca/tkiva, način odvzema, mesto odvzema, čas odvzema in fiksativ

Kontakt

Histološki laboratorij

Korytkova 2
1000 Ljubljana

Laboratorij 01 543 72 14

Priprava in pošiljanje vzorcev

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

Vodja histološkega laboratorija

01 543 72 44

Ostali sodelavci

Andrea Grof Kavčič

dipl. inž. lab. biomed.

Andreja Homovec

lab. teh.

Katja Vodopivec Mohorčič

dipl. inž. lab. biomed.