iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Mrliško pregledna služba

Podlaga organizaciji in pomen službe

Mrliški pregled je pravno medicinsko dejanje, ki ga ureja Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško-pregledne službe. Pravilnik določa pravice ter dolžnosti mrliških preglednikov. Služba ima zaradi ugotavljanja smrti in vodenja zdravstvene statistike o umrljivosti prebivalstva ter vzrokov umrljivosti medicinski pomen in zaradi prenehanja pravne sposobnosti umrlega z nastopom smrti, kar ima lahko posledice za posameznike, ki lahko izkažejo pravni interes po njegovi smrti, tudi pravni pomen.

Področja opravljanja mrliško-pregledne službe

Mrliško-pregledno službo opravljamo v naslednjih občinah: mestna občina Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Brezovica, Ig, Škofljica in Velike Lašče.

Dolžnosti mrliškega preglednika

 • ugotoviti identiteto trupla
 • ugotoviti in potrditi smrt
 • ugotoviti vzrok in način smrti
 • določiti čas nastopa smrti
 • izstaviti ustrezno dokumentacijo
 • voditi evidenco opravljenih mrliških pregledov
 • v primerih sumljive in nasilne smrti prekiniti z mrliškim pregledom in obvestiti pristojne organe
 • v primeru nejasnega vzroka smrti odredi sanitarno obdukcijo

Po opravljenem mrliškem pregledu je za potrebe zdravstvene statistike dolžan izdati in izpolniti Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o smrti.
Postopek pri mrliškem pregledu določajo priporočila za opravljanje mrliškega pregleda.

Kontrolni mrliški pregled pred upepelitvijo

V okviru mrliško pregledne službe opravljamo tudi kontrolne mrliške preglede pred upepelitvijo, ki jih določata oziroma urejata Pravilnik o upepeljevanju in Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. Kontrolni mrliški pregled opravimo na podlagi dokumentov:

 • prijave smrti
 • osebnih dokumentov s fotografijo, ki so jih izdali pristojni organi

 

Osnovne dolžnosti mrliškega preglednika pri kontrolnem mrliškem pregledu so:

 • ugotoviti identiteto pokojnika na podlagi fotografije
 • pregledati ustreznosti izstavljene dokumentacije
 • kontrola zobnega statusa
 • pregledati oblačila in popisati morebiti priložene predmete
 • pregledati morebitne poškodbe na truplu

 

V primerih sumljivih ali nasilnih smrti zdravniki zaposleni na inštitutu nudimo strokovno pomoč pri ogledih kraja najdbe trupla preiskovalnim organom. Dolžnosti in vlogo zdravnika na kraju najdbe trupla določa Zakon o kazenskem postopku R Slovenije.

Kontakt

Mrliško pregledna služba

Korytkova 2
1000 Ljubljana

Sprejemna pisarna 01 543 72 22

Prijava in potek mrliškega pregleda

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00

Ostali sodelavci

doc.

Armin Alibegović

dr. med., spec. sodne med.

prof. dr.

Jože Balažic

dr. med., spec. sodne med.

Monika Čolnik

dr. med., spec. sod. med.

Nejc Gantar

dr. med., specializant sodne med.

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

asist.

Martin Mervic

dr. med., spec. sodne med.

asist.

Peter Štrafela

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

dr.

Eduard Kralj

dr. med., spec. sodne med, in spec. patologije

asist.

Gregor Haring

dr. med., spec. sodne med.

Borut Štefanič

dr. med., spec. sodne med.

Navodila za prijavo in potek mrliškega pregleda ter osnovna pojasnila

 • mrliški pregled prijavite po telefonu na 01 543 72 22 dežurni službi inštituta 24 ur dnevno sedem dni v tednu
 • v kolikor obstaja sum na nasilno ali nezgodno smrt, samomor, oziroma na smrt, ki bi bila lahko v zvezi s kaznivim dejanjem, najprej obvestite 112 ob prijavi posredujte:
  • osebne podatke umrlega (ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče)
  • čas smrti, v kolikor vam je poznan, oziroma kdaj ste umrlega nazadnje videli živega
   okoliščine smrti (pričakovana smrt, nenadna nepričakovana smrt, nesreča, samomor, …)
  • kraj smrti, oziroma naslov, kjer se umrli nahaja (tudi nadstropje, ime na zvoncu, številko stanovanja, možnost parkiranja v bližini, kako najti lokacijo, ….)
  • podatek ali razpolagate z zdravstveno dokumentacijo o morebitnem zdravljenju umrlega
  • kontaktno številko, na katero vas mrliški preglednik oz. operater lahko pokliče
  • podatke o morebitnem sumu na okužbo z nalezljivo boleznijo (COVID-19, …)

 • pripravite osebni dokument umrlega s fotografijo (osebna izkaznica ali vozniško dovoljenje ali potni list)
 • pripravite zdravstveno dokumentacijo umrlega, v kolikor z njo razpolagate
 • pripravite zdravila, ki jih je umrli prejemal
 • umrlega ne premikajte, oziroma ne spreminjajte kraja smrti
 • medicinskih pripomočkov (npr. tubusa za predihavanje, elektrod na truplu, katetrov, vrečk stom, žilnih kanalov, …) ne odstranjujte s trupla umrlega
 • mrliški preglednik bo prišel v s pravilnikom določenem času oz. glede na okoliščine, kolikor hitro bo mogel
 • prednostno se obravnavajo smrti na javnem kraju, sumljive smrti ali smrti povezane s kaznivim dejanjem, zato lahko pride do zakasnitve pregleda na domu ali v drugih zaprtih prostorih

 • ob mrliškem pregledu naj bo prisotna le ena polnoletna oseba (svojec oz. oseba, ki zna o pokojnikovem zdravstvenem stanju povedati največ)
 • oseba, ki je našla umrlega, naj bo dosegljiva mrliškemu pregledniku
 • osebne predmete umrlega kot so npr. uhani, zapestnice, prstani, verižice, ročne ure, …, lahko odstranite pred mrliškim pregledom, ali jih bo poskusil odstraniti mrliški preglednik in jih izročil prisotnemu svojcu ali policistu oziroma odložil na viden prostor na kraju pregleda
 • nadaljnje postopke z umrlim po mrliškem pregledu vam bo razložil mrliški preglednik

 • mrliški preglednik bo dovolil pokop ali odredil obdukcijo v primeru nejasnega vzroka smrti, sumljive smrti, zastrupitve, nezgodne smrti ali nasilne smrti npr. samomora
 • izdal vam bo dokument/e, na podlagi katerega/ih boste poklicali pogrebno podjetje in se dogovorili za prevoz umrlega
 • dokumente za prevoz umrlega v tujino vam bo uredilo pogrebno podjetje, ki bo opravilo prevoz umrlega
 • dokumente za pristojno Upravno enoto bo na Upravno enoto poslalo tajništvo inštituta
 • z Izpiskom iz matičnega registra o smrti, ki ga dobite na Upravni enoti (lahko traja nekaj dni) boste lahko uredili večino pravnih zadev
 • dokumente za uveljavljanje pravic iz naslova življenjskega zavarovanja ali drugih, lahko uredite s tajništvom inštituta v času delovnih ur na telefonski št.: 01 543 72 00 ali preko email: tajnistvo.ism@mf.uni-lj.si
 • v primeru odrejene obdukcije preiskave vzroka smrti lahko trajajo tudi do treh mesecev, izjemoma tudi daljši čas

 

Ob smrti, MOL 

 • mrliški pregled prijavite po telefonu na 01 543 72 22 dežurni službi inštituta 24 ur dnevno sedem dni v tednu
 • v kolikor obstaja sum na nasilno ali nezgodno smrt, samomor, oziroma na smrt, ki bi bila lahko v zvezi s kaznivim dejanjem, najprej obvestite 112 ob prijavi posredujte:
  • osebne podatke umrlega (ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče)
  • čas smrti, v kolikor vam je poznan, oziroma kdaj ste umrlega nazadnje videli živega
   okoliščine smrti (pričakovana smrt, nenadna nepričakovana smrt, nesreča, samomor, …)
  • kraj smrti, oziroma naslov, kjer se umrli nahaja (tudi nadstropje, ime na zvoncu, številko stanovanja, možnost parkiranja v bližini, kako najti lokacijo, ….)
  • podatek ali razpolagate z zdravstveno dokumentacijo o morebitnem zdravljenju umrlega
  • kontaktno številko, na katero vas mrliški preglednik oz. operater lahko pokliče
  • podatke o morebitnem sumu na okužbo z nalezljivo boleznijo (COVID-19, …)

 • pripravite osebni dokument umrlega s fotografijo (osebna izkaznica ali vozniško dovoljenje ali potni list)
 • pripravite zdravstveno dokumentacijo umrlega, v kolikor z njo razpolagate
 • pripravite zdravila, ki jih je umrli prejemal
 • umrlega ne premikajte, oziroma ne spreminjajte kraja smrti
 • medicinskih pripomočkov (npr. tubusa za predihavanje, elektrod na truplu, katetrov, vrečk stom, žilnih kanalov, …) ne odstranjujte s trupla umrlega
 • mrliški preglednik bo prišel v s pravilnikom določenem času oz. glede na okoliščine, kolikor hitro bo mogel
 • prednostno se obravnavajo smrti na javnem kraju, sumljive smrti ali smrti povezane s kaznivim dejanjem, zato lahko pride do zakasnitve pregleda na domu ali v drugih zaprtih prostorih

 • ob mrliškem pregledu naj bo prisotna le ena polnoletna oseba (svojec oz. oseba, ki zna o pokojnikovem zdravstvenem stanju povedati največ)
 • oseba, ki je našla umrlega, naj bo dosegljiva mrliškemu pregledniku
 • osebne predmete umrlega kot so npr. uhani, zapestnice, prstani, verižice, ročne ure, …, lahko odstranite pred mrliškim pregledom, ali jih bo poskusil odstraniti mrliški preglednik in jih izročil prisotnemu svojcu ali policistu oziroma odložil na viden prostor na kraju pregleda
 • nadaljnje postopke z umrlim po mrliškem pregledu vam bo razložil mrliški preglednik

 • mrliški preglednik bo dovolil pokop ali odredil obdukcijo v primeru nejasnega vzroka smrti, sumljive smrti, zastrupitve, nezgodne smrti ali nasilne smrti npr. samomora
 • izdal vam bo dokument/e, na podlagi katerega/ih boste poklicali pogrebno podjetje in se dogovorili za prevoz umrlega
 • dokumente za prevoz umrlega v tujino vam bo uredilo pogrebno podjetje, ki bo opravilo prevoz umrlega
 • dokumente za pristojno Upravno enoto bo na Upravno enoto poslalo tajništvo inštituta
 • z Izpiskom iz matičnega registra o smrti, ki ga dobite na Upravni enoti (lahko traja nekaj dni) boste lahko uredili večino pravnih zadev
 • dokumente za uveljavljanje pravic iz naslova življenjskega zavarovanja ali drugih, lahko uredite s tajništvom inštituta v času delovnih ur na telefonski št.: 01 543 72 00 ali preko email: tajnistvo.ism@mf.uni-lj.si
 • v primeru odrejene obdukcije preiskave vzroka smrti lahko trajajo tudi do treh mesecev, izjemoma tudi daljši čas

 

Ob smrti, MOL 

Kontakt

Mrliško pregledna služba

Korytkova 2
1000 Ljubljana

Sprejemna pisarna 01 543 72 22

Prijava in potek mrliškega pregleda

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00

Ostali sodelavci

doc.

Armin Alibegović

dr. med., spec. sodne med.

prof. dr.

Jože Balažic

dr. med., spec. sodne med.

Monika Čolnik

dr. med., spec. sod. med.

Nejc Gantar

dr. med., specializant sodne med.

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

asist.

Martin Mervic

dr. med., spec. sodne med.

asist.

Peter Štrafela

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

dr.

Eduard Kralj

dr. med., spec. sodne med, in spec. patologije

asist.

Gregor Haring

dr. med., spec. sodne med.

Borut Štefanič

dr. med., spec. sodne med.