iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Toksikološki laboratorij

Opredelitev dejavnosti

V laboratoriju izvajamo toksikološke preiskave bioloških vzorcev (telesne tekočine in tkiva) za različne naročnike na območju R Slovenije (zdravstvene ustanove, sodišča, policija, itd.).

Analitski postopki

Toksikološki laboratorij inštituta je sodobno opremljen. Biološki vzorci zahtevajo zaradi svoje sestave vsaj minimalno ali velikokrat tudi bolj zahtevno predpripravo preden jih preiščemo na različne analite z ustreznimi analiznimi tehnikami. Pri svojem delu uporabljamo predvsem instrumentalne separacijske tehnike in sicer plinsko kromatografijo z enostavnimi detektorji, plinsko kromatografijo sklopljeno z masnim spektrometrom in tekočinsko kromatografijo sklopljeno s tandemsko masno spektrometrijo. Analizne metode, ki jih uporabljamo, so namenjene bodisi identifikaciji toksikološko pomembnih analitov (kvalitativne preiskave), pri čemer iščemo toksikološko pomembne spojine na splošno (Systematic Toxicological Analysis, General Unknown) ali pa ciljano, torej določeno spojino. Temu lahko sledi določanje koncentracije analita v vzorcu (kvantitativne preiskave), kadar je to potrebno za nadaljnje obravnavanje posameznega primera (obdukcije, zastrupitve, zdravljenje, postopki na sodiščih). Uporabljamo tudi imunokemijski analizator za presejalne analize urina na najpogostejše droge in psihoaktivna zdravila ter UV, VIS spektrofotometer za nekatere enostavne, hitre določitve znanih ali pričakovanih analitov, npr. COHb, tiopental.

Področja delovanja

 • forenzična toksikologija,
 • klinična toksikologija, vključuje tudi urgentne toksikološke preiskave kot podpora zdravstvenim ustanovam po Sloveniji na osnovi 24/7 pripravljenosti,
 • spremljanje terapevtskih nivojev manj pogostih ter za analizo zahtevnejših zdravil,
 • določevanje psihoaktivnih snovi pri udeležencih v prometu in pri osebah v drugih postopkih organov pregona in sodišč na območju RS,
 • izdelava izvedenskih mnenj s področja forenzične toksikologije in alkoholometrije,
 • potrditvene instrumentalne analize vzorcev, ki so bili pozitivni pri presejalnih analizah v drugih ustanovah,
 • določanje prisotnosti alkohola in psihoaktivnih spojin zaradi sklenitve ali ohranitve delovnega razmerja ter vozniškega dovoljenja,
 • samoplačniško testiranje na droge z imunokemijskimi metodami z odvzemom vzorcev na inštitutu,
 • razvijamo nove analizne metode za lastni laboratorij kakor tudi za druge naročnike (projekti, študije, doktorska in magistrska dela, klinični primeri…),
 • sodelujemo v znanstveno-raziskovalnih in strokovnih projektih ter študijah.

Sodelovanje v mednarodnih preizkusih in sistemih

Redno in uspešno sodelujemo v mednarodnih krožnih preizkusih Drug screening in urine (DS), Systematic toxicologic analysis (SX) določanja drog, Toxicologic analysis (TX) in kvantitativnem preizkusu Ethanol (ET), ki jih izvaja Referenzinstitut für Bioanalytik iz Bonna.

 

Vključeni smo tudi v Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi (NPS).

Kontakt

Toksikološki laboratorij

Korytkova 2
SI-1000 Ljubljana

Laboratorij 01 543 72 13

Dežurni toksilog 041 703 305

Navodila za odvzem in sprejem vzorcev

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00

Tomaž Pezdir

univ. dipl. inž. kem. inž.

Strokovni vodja laboratorija, Analitik v laboratorijski medicini I

01 543 72 54

Ostali sodelavci

Andrej Fister

univ. dipl. kem.

dr.

Anja Kristl

mag. kem

Nataša Kos

univ.dipl.kem., spec. sanit. kem

Sabina Bajuk

dipl. inž. lab. biomed.

Metka Belc

farm. teh.

Darja Tkalec

dipl. inž. lab. biomed.

Marjeta Grošelj Muc

kem. teh.

Navodila za odvzem in sprejem vzorcev

Naročilo za strokovni pregled zaradi ugotavljanja vpliva alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi:

 • Odredba za odvzem
 • Komplet za odvzem krvi in urina
  • v epruvetah največja možna količina krvi in urina
  • odvzeti vzorci morajo biti označeni s priloženimi nalepkami
  • zapisnik, ki je sestavni del kompleta, mora biti pravilno in čitljivo izpolnjen, z žigom in podpisom zdravnika/ce, ki je opravil/a odvzem

 • 5 mL krvi oziroma najmanj 1 ml krvnega seruma (epruveta brez dodatkov-rdeč zamašek),
 • 10 mL urina,
 • želodčni izpirek (prvi),
 • odvzem sline z ustreznim kompletom

 

 • napotnica, na kateri naj bo navedena tudi telefonska številka zaradi morebitnih dodatnih vprašanj in posredovanja rezultatov
 • odvzete vzorci morajo biti v ustrezno označenih epruvetah oz. lončkih z navedbo vrste telesne tekočine (kri, urin, …)
 • vzorci morajo biti ustrezno hranjeni (na do 4°C), označeni in dostavljeni
 • vrsta željene preiskave:
  • screening ali
  • preiskava na določene snovi,
   • če so kvantitativne: na katero spojino npr. midazolam, fentanil, nesdonal

 • najmanj 5 mL krvi,
 • 10 mL urina,
 • ostale tekočine – največja možna količina v epruveto,
 • želodčna vsebina,
 • organi in tkiva 5 do 10 g

(komplet za odvzem-epruvete z dodatkom NaF)

 

 • vzorci naj bodo v tesno zaprti in po možnosti v celoti napolnjeni epruveti oziroma lončku
 • vzorci morajo biti ustrezno hranjeni označeni in dostavljeni
 • spremljajoči podatki o vzroku smrti, sumu na zastrupitev (npr. seznam najdenih snovi, zdravil vključenih v zdravljenje, opcijsko vzorec najdene snovi, …), podatki o zdravljenju oziroma dosedanji obravnavi

 • pri odvzemu krvi za določitev alkohola za razkuževanje ne smemo uporabljati razkužil, katera vsebujejo alkohol
 • podrobnejše ali dodatne informacije dobite na telefonih:
  • 01 543 72 13 (laboratorij) ali
  • 041 703 305 (dežurni toksikolog)

Naročilo za strokovni pregled zaradi ugotavljanja vpliva alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi:

 • Odredba za odvzem
 • Komplet za odvzem krvi in urina
  • v epruvetah največja možna količina krvi in urina
  • odvzeti vzorci morajo biti označeni s priloženimi nalepkami
  • zapisnik, ki je sestavni del kompleta, mora biti pravilno in čitljivo izpolnjen, z žigom in podpisom zdravnika/ce, ki je opravil/a odvzem

 • 5 mL krvi oziroma najmanj 1 ml krvnega seruma (epruveta brez dodatkov-rdeč zamašek),
 • 10 mL urina,
 • želodčni izpirek (prvi),
 • odvzem sline z ustreznim kompletom

 

 • napotnica, na kateri naj bo navedena tudi telefonska številka zaradi morebitnih dodatnih vprašanj in posredovanja rezultatov
 • odvzete vzorci morajo biti v ustrezno označenih epruvetah oz. lončkih z navedbo vrste telesne tekočine (kri, urin, …)
 • vzorci morajo biti ustrezno hranjeni (na do 4°C), označeni in dostavljeni
 • vrsta željene preiskave:
  • screening ali
  • preiskava na določene snovi,
   • če so kvantitativne: na katero spojino npr. midazolam, fentanil, nesdonal

 • najmanj 5 mL krvi,
 • 10 mL urina,
 • ostale tekočine – največja možna količina v epruveto,
 • želodčna vsebina,
 • organi in tkiva 5 do 10 g

(komplet za odvzem-epruvete z dodatkom NaF)

 

 • vzorci naj bodo v tesno zaprti in po možnosti v celoti napolnjeni epruveti oziroma lončku
 • vzorci morajo biti ustrezno hranjeni označeni in dostavljeni
 • spremljajoči podatki o vzroku smrti, sumu na zastrupitev (npr. seznam najdenih snovi, zdravil vključenih v zdravljenje, opcijsko vzorec najdene snovi, …), podatki o zdravljenju oziroma dosedanji obravnavi

 • pri odvzemu krvi za določitev alkohola za razkuževanje ne smemo uporabljati razkužil, katera vsebujejo alkohol
 • podrobnejše ali dodatne informacije dobite na telefonih:
  • 01 543 72 13 (laboratorij) ali
  • 041 703 305 (dežurni toksikolog)

Kontakt

Toksikološki laboratorij

Korytkova 2
SI-1000 Ljubljana

Laboratorij 01 543 72 13

Dežurni toksilog 041 703 305

Navodila za odvzem in sprejem vzorcev

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00

Tomaž Pezdir

univ. dipl. inž. kem. inž.

Strokovni vodja laboratorija, Analitik v laboratorijski medicini I

01 543 72 54

Ostali sodelavci

Andrej Fister

univ. dipl. kem.

dr.

Anja Kristl

mag. kem

Nataša Kos

univ.dipl.kem., spec. sanit. kem

Sabina Bajuk

dipl. inž. lab. biomed.

Metka Belc

farm. teh.

Darja Tkalec

dipl. inž. lab. biomed.

Marjeta Grošelj Muc

kem. teh.