iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Zaposleni

Zaposleni
Predstojnik inštituta
Obdukcijska dejavnost
Mrliško pregledna služba
Služba za kakovost
Enota za identifikacijo mrtvih
Dežurna služba
Splošna služba
Klinična forenzična ambulanta
Laboratorij za forenzično antropologijo
Toksikološki laboratorij
Laboratorij za molekularno genetiko
Histološki laboratorij
Tajništvo
Ekonomsko-finančna služba
Administrativna služba

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00 close

asist.

Gregor Haring

dr. med., spec. sodne med.

Vodja obdukcijske dejavnosti

01 543 72 03 close

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00 close

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00 close

Borut Štefanič

dr. med., spec. sodne med.

Vodja dežurne službe, Namestnik predstojnika za splošne zadeve, Višji zdravnik

01 543 72 00 close

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00 close

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00 close

Tomaž Pezdir

univ. dipl. inž. kem. inž.

Strokovni vodja laboratorija, Analitik v laboratorijski medicini I

01 543 72 54 close

asist. dr.

Irena Zupanič Pajnič

univ. dipl. biol., znan. svet.

Vodja laboratorija za molekularno genetiko

+386 1 543 72 15 close

univ. dipl. biol.

Barbara Gornjak Pogorelc

mag.

Asistentka raziskovalka, Namestnica vodje Laboratorija za molekularno genetiko

01 543 7237 close

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

Vodja histološkega laboratorija

01 543 72 44 close

Olga Balažic

univ. dipl. org.

Vodja finančno ekonomske službe

close

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

Vodja administracije in arhivov

+386 1 543 72 06 close