iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Zaposleni

Zaposleni
Predstojnik inštituta
Obdukcijska dejavnost
Mrliško pregledna služba
Služba za kakovost
Enota za identifikacijo mrtvih
Dežurna služba
Splošna služba
Klinična forenzična ambulanta
Laboratorij za forenzično antropologijo
Toksikološki laboratorij
Laboratorij za molekularno genetiko
Histološki laboratorij
Tajništvo
Ekonomsko-finančna služba
Administrativna služba

izr. prof.

dr. Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00 close

asist.

Martin Mervic

dr. med., spec. sodne med.

Vodja obdukcijske dejavnosti

+386 1 543 72 46 close

izr. prof.

dr. Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00 close

izr. prof.

dr. Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00 close

izr. prof.

dr. Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00 close

izr. prof.

dr. Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

+386 1 543 72 00 close

Tomaž Pezdir

univ. dipl. inž. kem. inž.

Strokovni vodja laboratorija, Analitik v laboratorijski medicini I

01 543 72 54 close

dr. Irena Zupanič Pajnič

univ. dipl. biol., znan. svet.

Vodja laboratorija za molekularno genetiko

+386 1 543 72 15 close

univ. dipl. biol.

Barbara Gornjak Pogorelc

mag.

Asistentka raziskovalka, Namestnica vodje Laboratorija za molekularno genetiko

01 543 7237 close

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

Vodja histološkega laboratorija

01 543 72 44 close

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

Vodja administracije in arhivov

+386 1 543 72 06 close