iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

dr.

Anja Kristl

mag. kem

Samostojni analitik v laboratorijski medicini I

Specialistka tekočinske kromatografije, sklopljene z masnim spektrometrom (HPLC-MS). Njeno delo temelji na razvoju metod s pomočjo razumevanja in uporabe različnih separacijskih mehanizmov.

Biografija

Svojo karierno pot je začela na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, kjer je njeno raziskovanje temeljilo na študijah separacijskih mehanizmov, identifikaciji spojin, razvoju kromatografskih metod z uporabo HPLC-MS sistemov in validaciji. Sodelovala je tudi pri razvoju analiznih metod farmacevtskih družb (Lek, Krka).
Po pridobljenih izkušnjah iz področja proteomike (delo v National Institutes of Health (NIH), Washington (ZDA)) se je osredotočila na uporabo HPLC-MS za identifikacijo in karakterizacijo peptidov, proteinov in ostalih bioloških makromolekul. Zaradi razširjene uporabe sistemov z visokim tlakom (UHPLC) in kompleksnosti molekul, se je poglobila v proučevanje vpliva tlaka na tovrstne separacije.

Pridobljeno znanje sedaj uporablja in razvija na področju forenzične in klinične toksikologije, predvsem pri razvoju analiznih metod in določevanju novih psihoaktivnih snovi.

Izobrazba

  • 2021: doktorica znanosti s področja Kemijske znanosti (UL FKKT)
  • 2016: magistrica kemije (UL FKKT)
  • 2014: diplomirana kemičarka (UL FKKT)

Publikacije

  • KRISTL, Anja, PODGORNIK, Aleš, POMPE, Matevž. Simultaneous separation of insulin and six therapeutic analogues on a mixed mode column : HPLC-UV method development and application. Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences. 1 May 2021, vol. 1171, str. 1-7, ilustr. ISSN 1570-0232. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1570023221000362, DOI: 10.1016/j.jchromb.2021.122557. [COBISS.SI-ID 49898499]

  • KRISTL, Anja, LUKŠIČ, Miha, POMPE, Matevž, PODGORNIK, Aleš. Effect of pressure increase on macromolecules’ adsorption in ion exchange chromatography. Analytical chemistry. [Print ed.]. 17 Mar. 2020, vol. 92, iss. 6, str. 4527-4534, ilustr. ISSN 0003-2700. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.9b05729, DOI: 10.1021/acs.analchem.9b05729. [COBISS.SI-ID 1538549443]

  • KRISTL, Anja, LOKOŠEK, Primož, POMPE, Matevž, PODGORNIK, Aleš. Effect of pressure on the retention of macromolecules in ion exchange chromatography. Journal of chromatography. A. 19 Jul. 2019, vol. 1597, str. 89-99, ilustr. ISSN 0021-9673. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967319302559, DOI: 10.1016/j.chroma.2019.03.017. [COBISS.SI-ID 1538179011],

  • KRISTL, Anja (avtor, ilustrator, fotograf), MARKELJ, Jernej (avtor, ilustrator, fotograf), MAROLT, Gregor (avtor, ilustrator, fotograf). Zbirka nalog iz analizne kemije za študente Kemijskega inženirstva in Kemijske tehnologije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2020. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-85-3. [COBISS.SI-ID 304443904]