iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

univ. dipl. biol.

Barbara Gornjak Pogorelc

mag.

Asistentka raziskovalka, Namestnica vodje Laboratorija za molekularno genetiko

Pri rednem delu opravlja naloge samostojnega analitika v laboratorijski medicini II. Pretežno se ukvarja z ugotavljanjem bioloških očetovstev, identifikacijami neznanih oseb, zamenjavi vzorcev odvzetih za različne preiskave ter določanjem stanja himerizma po transplantaciji kostnega mozga.

Biografija

V letih od 2000 do 2017 se redno udeležuje izobraževanj (predavanja, kongresi, seminarji ). Aktivno sodeluje pri uvajanju novih tehnik in metod v laboratoriju (uvedba genotipizacije cyp2d6 za uporabo v forenzične namene; sodelovanje pri uvajanju masovnega paralelnega sekveniranja; uvajanje novih kompletov za kvantifikacijo in pomnoževanje DNK). Pri raziskovalnem delu sodeluje na projektu J3-8214 z naslovom Določitev najpomembnejših skeletnih elementov z molekularno genetsko identifikacijo starih človeških posmrtnih ostankov in na projektu J3-8030 za naslovom Določitev predniškega porekla iz DNK za identifikacijske namene.

Izobrazba

 • 1969-1976: II osnovna šola Celje
 • 1976-1977: Gimnazija Celje
 • 1977-1980: Gimnazija Vida Janežič-Poljane
 • 1980-1986: Biotehniška fakulteta; oddelek biologija
 • 1992-1999: Medicinska fakulteta v Ljubljani; magistrski študij

Publikacije

 • Gornjak Pogorelc B, Jazbec J, Zupanič Pajnič I, et al. Molekularno-genetska analiza himerizma po alogenski transplantaciji kostnega mozga. MF, Zbornik predavanj, 15. Spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega in XXXVI. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. 2005; 29-41. (aktivno).

 • Zupanič Pajnič I, Gornjak Pogorelc B, Balažic J, et al. Molecular genetic identification from the Second World War Konfin I mass grave in Slovenia. Int J Legal Med.2010;124:307-317.

 • Zupanič Pajnič I, Gornjak Pogorelc B, Balažic J, et al. Molecular genetic analyses of skeletons excavated from Auersperg chapel archeological site in Slovenia.V: DNA in forensics 2012: “exploring the phylogenies”: abstract book & conference program, str. 108.

 • Zupanič Pajnič I, Gornjak Pogorelc B, Balažic J, et al. Highly efficient nuclear DNA typing of the World War II skeletal reamins using three new autosomal short tandem repeat amplification kits with the extended European Standard Set of loci. Croat Med J 2012; 53:17-23.

 • Gornjak Pogorelc B, Zupanič Pajnič I, Balažic J, et al. Pomen genetskega polimorfizma citokroma CYP2D6 za presnovo ksenobiotikov-obet za osebno medicino. Med Razgl. 2014; 53 Suppl 2:25-30.(Schrottovi dnevi-aktivno).

 • Zupanič Pajnič I, Gornjak Pogorelc B, Balažic J, et al. Searching for the mother missed since the second world war.V: 9th ISABS Conference on Forensic, Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine, June 22-26, 2015, Bol, Brač, Croatia. Zagreb: International Society for Applied Biological Sciences, 2015, str.141

 • Zupanič Pajnič I, Debska M,Gornjak Pogorelc B, et al.Highly efficient automated extraction of DNA from old and contemporary skeletal remains. J Forensic Legal Med 2016; 37:78-86.