iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Borut Štefanič

dr. med., spec. sodne med.

Vodja dežurne službe, Namestnik predstojnika za splošne zadeve, Višji zdravnik

Področja njegovega dela so povezana s strokovnim delom zdravnika specialista sodne medicine s poudarkom na problematiki forenzične alkoholometrije in toksikologije.

Biografija

Po diplomi na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je v Splošni bolnišnici in Zdravstvenem domu Maribor pridobival izkušnje in opravljal pripravništvo pred strokovnim izpitom. Zanimale so ga različne vede v medicini, a odločil se je za specializacijo iz sodne medicine, ki jo je opravil na Inštitutu za sodno medicino MF UL. Tekom specializacije in tudi po njej je opravljal pedagoško delo kot asistent pri predmetu Sodna medicina. Tekom dela na Inštitutu se je udeležil številnih strokovnih srečanj in bil področni mentor številnim specializantom s področja sodne medicine in kirurgije. Od leta 1989 je sodni izvedenec, svoje znanje na tem področju pa posreduje tudi mlajšim kolegom. Sodeloval je pri skoraj vseh preiskavah množičnih grobišč iz časa po 2. svetovni vojni. Na Inštitutu za sodno medicino trenutno opravlja strokovno, organizacijsko, v manjši meri pa tudi znanstveno raziskovalno delo.

Izobrazba

 • 1993: specialist sodne medicine
 • 1988: zdravniški strokovni izpit
 • 1987: diploma na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

Publikacije

 • ŠTEFANIČ, Borut. Primeri opiatne smrti v kazuistiki Inštituta za sodno medicino 1991-1995 = Cases of death caused by opiates in the casebook of the Institute of forensic medicine 1991-1995. Medicinski razgledi. Supplement. 1996, let. 35, suppl. 5, str. 105-110. Medicinski razgledi. ISSN 0353-3484, ISSN 0025-8121. [COBISS.SI-ID 4988377]

 • ŠTEFANIČ, Borut, KADIŠ, Peter, BALAŽIC, Jože, ERMENC, Branko. Excavation of mortal remains from mass graves near Maribor. V: VENTRE, Lorenzo (ur.), MORESCHI, Carlo (ur.), BERGAMINI, Pier Riccardo (ur.). La Prognosi in Medicina Legale = Prognosis in Forensic Medicine. Udine: Tetragono, 2000. Str. 77-78. Incontri, Vol. 1, num. 2.3. [COBISS.SI-ID 2170411]

 • ŠTEFANIČ, Borut. Vrednotenje kriterija skaženosti pri ocenjevanju telesnih poškodb = Evaluating disfigurement criteria in assessing physical injuries. V: BALAŽIC, Jože (ur.), ŠTEFANIČ, Borut (ur.). Ocenjevanje telesnih poškodb. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, 1997. Str. 89-92. [COBISS.SI-ID 6861785]

 • TEFANIČ, Borut. Estimation of bodily injuries based on the criminal law of the Republic of Slovenia. V: STRINOVIĆ, Davor (ur.), PETROVEČKI, Vedrana (ur.). Proceedings. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 1995. Str. 107-111. [COBISS.SI-ID 7315929]

 • GROM, Igor, KARIŽ, Stojan, AMBROŽIČ, Jana, ŠTEFANIČ, Borut. Prikaz usodne zastrupitve z MDMA (ecstasy) = Case report of fatal MDMA (ecstasy) intoxication. V: BRUČAN, Andrej (ur.), et al. Urgentna medicina : izbrana poglavja 8 : zbornik = Emergency medicine : selected topics 8 : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2002. Str. 164-167. ISBN 961-90237-7-3. [COBISS.SI-ID 14913753]

 • ŠTEFANIČ, Borut. Problematika razlage smrtnih zastrupitev z drogami. V: Povzetki. Ljubljana: Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije, 1999. Str. 70. [COBISS.SI-ID 9043161]

 • ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, DEBSKA, Magdalena, GORNJAK-POGORELC, Barbara, VODOPIVEC MOHORČIČ, Katja, BALAŽIC, Jože, ZUPANC, Tomaž, ŠTEFANIČ, Borut, GERŠAK, Ksenija. Highly efficient automated extraction of DNA from old and contemporary skeletal remains. Journal of forensic and legal medicine. Jan. 2016, vol. 37, iss. 1, str. 78-86. ISSN 1752-928X. http://www.jflmjournal.org/article/S1752-928X%2815%2900207-3/abstract, DOI: 10.1016/j.jflm.2015.11.001. [COBISS.SI-ID 32335833], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 20, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,50, Scopus do 3. 7. 2021: št. citatov (TC): 26, čistih citatov (CI): 21, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,63]

 • ZUPANC, Tomaž, BALAŽIC, Jože, ŠTEFANIČ, Borut, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena. Performance of the Human Quantifiler, the Investigator Quantiplex and the Investigator ESSplex Plus kit for quantification and nuclear DNA typing of old skeletal remains. Revista de medicinæa legalæa. 2013, vol. 21, iss. 2, str. 119-124. ISSN 1221-8618. http://www.rjlm.ro/?doc=1371662908, DOI: 10.4323/rjlm.2013.119. [COBISS.SI-ID 30661593], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]

 • ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, GORNJAK-POGORELC, Barbara, BALAŽIC, Jože, ZUPANC, Tomaž, ŠTEFANIČ, Borut. Highly efficient nuclear DNA typing of the World War II skeletal remains usingthree new autosomal short tandem repeat amplification kits with the extended European Standard Set of loci. Croatian medical journal. 2012, vol. 53, issue 1, str. 17-23. ISSN 0353-9504. DOI: 10.3325/cmj.2012.53.17. [COBISS.SI-ID 29542873], [JCR, SNIP, WoS do 8. 9. 2021: št. citatov (TC): 27, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 1. 7. 2021: št. citatov (TC): 31, čistih citatov (CI): 19, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,80]

 • ZUPANC, Tomaž, ČERNE, Katarina, KOŽELJ, Gordana, ŠTEFANIČ, Borut. Fatal intoxication with ethyl tertiary-butyl ether : a case report. Folia societatis medicinae legalis Slovacae. 2011, vol. 1, nr. 2, str. 106-110. ISSN 1338-4589. [COBISS.SI-ID 28527833]