iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

dr. Eduard Kralj

dr. med., spec. sodne med, in spec. patologije

Namestnik predstojnika za strokovne zadeve in vodja ambulante, Višji zdravnik

Študij medicine in specializacijo patologije ter magistrski študij je zaključil v Beogradu. V Ljubljani je zaključil specializacijo sodne medicine in pridobil naziv doktorja znanosti.

Biografija

V ospredju njegovih strokovnih interesov so reanimacijske poškodbe, postmortalna biokemija, tromboza in trombembolizem ter perinatalna patologija.
Rezultati raziskave reanimacijskih poškodb pri 2148 odraslih žrtvah srčnega zastoja, ki so bile obducirane na ISM v Ljubljani v obdobju 2004 – 2013, je pokazala, da je bila pogostnost poškodb skeleta prsnega koša pri oživljanju v skladu z veljavnimi smernicami približno 3 krat večja, kot je bilo splošno mnenje. S tem je ovrgla splošno mnenje, da zunanja masaža srca povzroča zlome reber pri približno tretjini in zlome prsnice pri približno petini oživljanih, ki je temeljilo na izsledkih dveh metaanaliz reanimacijskih poškodb, ki so analizirale izsledke 3311 oziroma 2272 obdukcij opravljenih v svetu pred letom 2000. Dejstvo, da je bila uspešnost reanimacije v Sloveniji v analiziranem obdobju boljša kot v večini drugih držav pa dokazuje, da te poškodbe ne ogrožajo življenja, temveč neizogibno spremljajo učinkovito zunanjo masažo srca.

Izobrazba

 • 1983: doktor medicine - Univerza v Beogradu, Medicinska fakulteta
 • 1991: specialist patološke anatomije - Univerza v Beogradu, Medicinska fakulteta
 • 1992: magister znanosti - Univerza v Beogradu, Medicinska fakulteta
 • 1999: specialist sodne medicine: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • 2015: doktor znanosti: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Publikacije

 • Kralj E, Podbregar M, Kejžar N, Balažic J. Frequency and number of resuscitation related rib and sternum fractures are higher than generally considered. Resuscitation, 2015;93:136-141

 • Vidmar J, Kralj E, Bajd F, Serša I. Multiparametric MRI in characterizing venous thrombi and pulmonary thromboemboli acquired from patients with pulmonary embolism. J Magn Reson Imaging. 2015; 42(2): 354-361

 • Vidmar J, Serša I, Kralj E, Popović P. Unsuccessful percutaneous mechanical thrombectomy in fibrin-rich high-risk pulmonary thromboembolism. Thromb J. 2015;13:30

 • Bajd F, Vidmar J, Fabjan A, Blinc A, Kralj E, Bizjak N, Serša I. Impact of altered venous hemodynamic conditions on the formation of platelet layers in thromboemboli. Thrombosis research 2012; 129 (2), 158-163

 • Meznaric-Petrusa M, Kralj E, Angelini C, Fanin M, Trinkaus D. Cardiomyopathy in a patient with limb-girdle muscular dystrophy type 2D: pathomorphological aspects. Forensic Science International Supplement Series 2009; 1 (1), 58-62

 • E Kralj, B Mihevc-Ponikvar, T Premru-Sršen, J Balažic. Maternal mortality in Slovenia: case report and the method of identifying pregnancy-associated deaths. Forensic Science International Supplement Series 2009; 1 (1), 52-57