iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

gregor.haring@mf.uni-lj.si 01 543 72 03

Korytkova 2, 1000 Ljubljana

SICRIS

asist.

dr. Gregor Haring

dr. med., spec. sodne med.

Njegova ožja področja delovanja znotraj sodne medicine so forenzična antropologija, klinična forenzična medicina, ocena starosti posameznikov, identifikacija v množičnih nesrečah in analiza vzorcev krvnih madežev.

Biografija

V ospredju njegovega raziskovalnega dela so matične celice in njihova izolacija iz tkiv umrlih ter možna uporaba pri zdravljenju degenerativnih bolezni skeleta in sklepov. Raziskovalno deluje tudi na področju forenzične antropologije. Na strokovnem področju ob forenzični antropologiji deluje na področju klinične forenzične medicine. Predvsem se ukvarja z razvojem in širjenjem le-te v okviru Inštituta za sodno medicino. Za potrebe Ministrstva za notranje zadeve in sodišč opravlja oceno starosti oseb. Ukvarja se tudi z analizo vzorcev krvnih madežev.

Izobrazba

  • 2010: specialist sodne medicine
  • 2004: doktor medicine, MF UL

Publikacije

  • HARING, Gregor, ZUPAN, Janja. Tissues from post-mortem donors as alternative sources of stem cells for regenerative medicine. V: TURKSEN, Kursad (ur.). Cell biology and translational medicine. vol. 9, Stem cell-based therapeutic approaches in disease, (Advances in Experimental Medicine and Biology, ISSN 0065-2598, 1288), (Cell Biology and Translational Medicine, ISSN 2522-090X, 1212). Cham: Springer Nature. cop. 2020, str. 33-46.

  • KERBACHER, Sophie, PFEIFER, Michael, RIENER-HOFER, Reingard, BERZLANOVICH, Andrea, EOGAN, Maeve, GALIĆ MIHIC, Anita, HARING, Gregor, HEJNA, Petr, HÖLLER, Johannes, HOSTIUC, Sorin, et al. Overview of clinical forensic services in various countries of the
    European Union. Forensic sciences research. 2020, vol. 5, iss. 1, str. 74-84. ISSN 2096-1790.

  • HARING, Gregor, KRALJ, Eduard, BALAŽIC, Jože, ERMENC, Branko. Diagnostic value of post-mortem examination of the cardiac conduction system. V: BALAŽIC, Jože (ur.). Proceedings of the 17th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Panonia, Portorož, Slovenia, May 7-10, 2008. [Shannon]: Elsevier, 2009. Str. 72-75. Forensic Science International Supplement Series, vol. 1, iss. 1. ISSN 1875-1741.

  • HARING, Gregor, ZUPANC, Tomaž. Klinična forenzična medicina v Sloveniji. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 21, št. 3, str. 316-324. ISSN 1580-0253.