iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

dr. Irena Zupanič Pajnič

univ. dipl. biol., znan. svet.

Vodja laboratorija za molekularno genetiko

Raziskovalno se ukvarja z molekularno genetskimi preiskavami starih skeletnih ostankov, strokovno pa s preiskavami sorodstva, identifikacijami in preiskavami bioloških sledi v kriminalistiki.

Biografija

Leta 1994 je diplomirala in leta 2007 doktorirala na Biotehniški fakulteti (BF) Univerze v Ljubljani (UL). Na Medicinski fakulteti (MF) UL je od leta 2018 znanstvena svetnica in na BF UL od leta 2021 izredna profesorica. Leta 2017 se je izpopolnjevala pri profesorju sodne medicine v Trstu dr. Paolu Fattoriniju.
V letih 1994-1996 je bila raziskovalka na Inštitutu za biokemijo MF UL, nato se je zaposlila v Laboratoriju za molekularno genetiko na Inštitutu za sodno medicino MF UL, kjer je od leta 2009 operativni vodja in od leta 2021 vodja laboratorija. Opravlja in razvija molekularno-genetske preiskave sorodstva, identifikacijo posmrtnih ostankov v rutinskih sodnomedicinskih primerih in bioloških sledi v kriminalistiki ter opravlja izvedenstvo za sodišča. Spremlja uspešnost presaditve krvotvornih matičnih celic za detekcijo himerizma po njihovi presaditvi. V letih 2013–2020 je organizirala in vodila preko 20 mednarodnih izobraževalnih delavnic doma in v tujini.
Raziskovalno se ukvarja s preiskavami starih skeletov. Vodila je 4 raziskovalne projekte, ki jih je financirala ARRS (eden je v teku). Njena bibliografija obsega 57 znanstvenih člankov in dve poglavji v znanstvenih monografskih publikacijah ter znanstveno monografijo.

Izobrazba

  • 1994: diploma, Univerza v Ljubljani (UL), Biotehniška Fakulteta (BF), Oddelek za Biologijo (Slovenija - SLO)
  • 1999: magisterij, UL, BF, Oddelek za Biologijo (SLO)
  • 2007: doktorat, UL, BF, Oddelek za Biologijo (SLO)
  • od 2017: specialist laboratorijske medicinske genetike
  • 2017: trimesečno izpopolnjevanje pri profesorju sodne medicine v Trstu dr. Paolu Fattoriniju

Publikacije

  • Zupanič Pajnič I et al. Strategy for STR typing of bones from the Second World War combining CE and NGS technology: a pilot study. Forensic Sci Int Genet, 2021;50:102401.

  • Zupanič Pajnič I. Extraction of DNA from human skeletal material, in: W. Goodwin (Ed.), Forensic DNA Typing Protocols, Methods in Molecular Biology, vol 1420, Springer Science&Business Media, LLC, New York, 2016; pp. 89-108.

  • Zupanič Pajnič I et al. Molecular genetic identification of skeletal remains from the Second world war Konfin I mass grave in Slovenia. Int J Legal Med, 2010;124:307-317.

  • Celotna bibliografija: http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20211112102943-19053.html