iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

Vodja administracije in arhivov

Področje njenega raziskovalnega dela je povezano s forenzično genetiko in določanjem najprimernejših skeletnih elementov za molekularno genetske preiskave na posmrtnih človeških ostankih.

Biografija

V ospredju njenega raziskovalnega dela so forenzično genetske preiskave na skeletnih elementih posmrtnih ostankov iz povojnih pobojev. Prav tako pozornost v raziskovanju usmerjena v določanje uspešnosti izolacije DNA iz drugih bioloških materialov, ki so v dolgih posmrtnih intervalih še primerni. Proučuje tudi razlike v količini DNA med različnimi skeletnimi elementi in razlike v količini DNA znotraj posameznih skeletnih elementov, kar so potrdile tudi novejše študije drugih raziskovalcev, ki so proučevali razlike na bolj svežih skeletnih elementih. V zadnjem času tudi preučuje možnost in učinkovitost napovedovanja fenotipskih lastnosti starim skeletnim posmrtnim ostankom.

Izobrazba

  • 2020: potrjena tema doktorske disertacije na Senatu Biotehniške fakultete
  • 2017: specialistka sodne medicine
  • 2014: prva izvolitev v naziv asistent
  • 2010: doktor medicine, MF UL

Publikacije

  • INKRET, Jezerka, PODOVŠOVNIK, Eva, ZUPANC, Tomaž, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena. Nails as a primary sample type for molecular genetic identification of highly decomposed human remains. International journal of legal medicine. Sep. 2020, vol. 134, iss. 5, str. 1629-1638. ISSN 0937-9827. DOI: 10.1007/s00414-020-02289-x. [COBISS.SI-ID 14001667]

  • INKRET, Jezerka, PODOVŠOVNIK, Eva, ZUPANC, Tomaž, HARING, Gregor, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena. Intr-bone nuclear DNA variabillity in Second World War metatarsal and metacarpal bones. International journal of legal medicine. Jul. 2021, vol. 135, iss. 4, str. 1245-1256. ISSN 0937-9827. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00414-021-02528-9.pdf, DOI: 10.1007/s00414-021-02528-9. [COBISS.SI-ID 53039107]

  • ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, INKRET, Jezerka, ZUPANC, Tomaž, PODOVŠOVNIK, Eva. Comparison of nuclear DNA yield and STR typing success in Second World War petrous bones and metacarpals III. Forensic science international. Genetics. Aug. 2021, vol. 55, str. 1-6. ISSN 1878-0326. https://www.fsigenetics.com/article/S1872-4973(21)00115-0/fulltext, DOI: 10.1016/j.fsigen.2021.102578. [COBISS.SI-ID 73619971]