iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

Vodja histološkega laboratorija

Področja njenega dela so povezana s strokovnim delom zdravnika specialista sodne medicine. Opravlja naloge vodje histološkega laboratorija.

Biografija

Po diplomi na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je v Splošni bolnišnici Celje pridobivala izkušnje in opravljala pripravništvo pred strokovnim izpitom. Odločila se je za specializacijo iz patologije, ki jo je čez šest let nadgradila še s specializacijo iz sodne medicine. Sedemnajst let je bila zaposlena kot patologinja, od leta 2020 pa je zaposlena na Inštitutu za sodno medicino MF UL. Je področna mentorica specializantom s področja sodne medicine in patologije. Od leta 2010 je sodna izvedenka. Sodelovala je pri preiskavi množičnega grobišča Huda jama – Barbarin rov iz časa po 2. svetovni vojni. Na Inštitutu za sodno medicino trenutno opravlja strokovno delo in je vodja histološkega laboratorija.

Izobrazba

  • 2009: specialistka sodne medicine
  • 2003: specialistka patologije
  • 1995: zdravniški strokovni izpit
  • 1993: diploma na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

Publikacije

  • REPŠE-FOKTER, Alenka, ŠRAMEK ZATLER, Simona, KAVČIČ, Boris, ITERNIČKA, Zlatko, KLADNIK JENE, Marjeta. Reproducibility of cervical histologic interpretations between pathologists. Virchows Archiv, ISSN 0945-6317, 2007, let. 451, št. 2, str. 395. [COBISS.SI-ID 337571]