iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

martin.mervic@mf.uni-lj.si +386 1 543 72 46

Korytkova 2, 1000 Ljubljana

SICRIS

asist.

Martin Mervic

dr. med., spec. sodne med.

Vodja obdukcijske dejavnosti

Področja njegovega delovanja so sodnomedicinsko strokovno delo in pedagoško delo asistenta na katedri. Raziskovalno sodeluje pri preučevanjem prepletanja dejavnikov okolja in genetskih dejavnikov pri pojavu samomorilnosti.

Biografija

Martin Mervic je po zaključenem študiju na Medicinski fakulteti UL opravil pripravništvo in strokovni izpit na UKC Ljubljana ter se zaposlil na ISM, kjer je dokončal specializacijo iz sodne medicine. Sočasno z opravljanjem specializacije je pričel s študijem na Fakulteti za varnostne vede UM.
Leta 2020 je po v izvolitvi v naziv asistenta pričel z delom na Katedri za sodno medicino in medicinsko deontologijo. Istega leta je izobraževanje nadaljeval z vpisom podiplomskega doktorskega študija Biomedicina.

Izobrazba

  • 2020: specialist sodne medicine
  • 2014: doktor medicine, MF UL