iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

tomaz.pezdir@mf.uni-lj.si 01 543 72 54

Korytkova 2, 1000 Ljubljana

SICRIS

Tomaž Pezdir

univ. dipl. inž. kem. inž.

Strokovni vodja laboratorija, Analitik v laboratorijski medicini I

Specialist za plinsko in tekočinsko kromatografijo sklopljeno z masno spektrometrijo

Biografija

S kromatografijo se je začel ukvarjati kot servisni in aplikacijski inženir v zastopstvu za Hewlett-Packard, nato je delo nadaljeval na Veterinarski fakulteti in na Medicinski fakulteti Inštitutu za sodno medicino, kjer se ukvarja z iskanjem in kvantitativnim določanjem zdravil, prepovedanih in toksičnih substanc.

Izobrazba

  • Univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva (UL FNT)

Publikacije

  • Evidence for side effects of cannabidiol (CBD) products and their non-conformity on the European food market – response to the European Industrial Hemp Association

  • Detection of tetracycline and other antimicrobial residues in milk from cows with clinical mastitis treated by combination therapy

  • Severe rhabdomyolysis and acute kidney failure due to synthetic opioid brorphine exposure in combination with chronic sertraline therapy