iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

tomaz.zupanc@mf.uni-lj.si +386 1 543 72 00

Medicinska fakulteta UL Korytkova 2, 1000 Ljubljana

izr. prof.

dr. Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Predstojnik inštituta

Področja njegovega raziskovalnega dela so povezana s preučevanjem prepletanja dejavnikov okolja in genetskih dejavnikov pri pojavu samomorilnosti ter forenzične antropologije in genetike.

Biografija

V ospredju njegovega raziskovalnega dela je preučevanje samomorilnosti v povezavi z rabo in zlorabo alkohola ter drugih učinkovin s centralnim delovanjem, pomen sodelovanja pri zdravljenju duševnih motenj s predpisanimi psihotropnimi zdravili kot napovednim dejavnikom tveganja za samomor ter oblikovanje napovednega algoritma sodelovanja posameznika pri zdravljenju s predpisanimi psihotropnimi zdravili na podlagi načina upravljanja s podatki o predpisanih zdravilih v R Sloveniji ter individualnega presnovnega statusa za predpisano zdravilo. Preučevanje povezanosti nekaterih polimorfizmov samomora v fenotipsko dobro definiranem vzorcu žrtev samomora v populaciji z enim izmed višjih samomorilnih količnikov na svetu ima pomembno prednost v smislu večje informativnosti in identifikacije novih diagnostičnih in prognostičnih genomskih biooznačevalcev ali poligenske etiologije samomora.

Izobrazba

  • 2011: doktor znanosti s področja Biokemija in molekularna biologija na MF UL
  • 2009: magister znanosti s področja Biokemija in molekularna biologija na MF UL
  • 2006: specialist sodne medicine
  • 1999: doktor medicine, MF UL

Publikacije

  • ZUPANC, Tomaž, PODOVŠOVNIK, Eva, OBAL, Marcel, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena. High DNA yield from metatarsal and metacarpal bones from Slovenian Second World War skeletal remains. Forensic science international. Genetics. Mar. 2021, vol. 51, str. 1-7. ISSN 1878-0326. DOI: 10.1016/j.fsigen.2020.102426. [COBISS.SI-ID 39471619]; financer: Slovenian Research Agency, J3-8214

  • ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, INKRET, Jezerka, ZUPANC, Tomaž, PODOVŠOVNIK, Eva. Comparison of nuclear DNA yield and STR typing success in Second World War petrous bones and metacarpals III. Forensic science international. Genetics. Aug. 2021, vol. 55, str. 1-6. ISSN 1878-0326. DOI: 10.1016/j.fsigen.2021.102578. [COBISS.SI-ID 73619971], financer: Slovenian Research Agency, J3-8214

  • KOUTER, Katarina, ZUPANC, Tomaž, VIDETIČ PASKA, Alja. Genome-wide DNA methylation in suicide victims revealing impact on gene expression. Journal of affective disorders. Jun. 2019, vol. 253, str. 419-425, ilustr. ISSN 1573-2517. DOI: 10.1016/j.jad.2019.04.077. [COBISS.SI-ID 34289881]

  • ZUPANC, Tomaž, AGIUS, Mark A., VIDETIČ PASKA, Alja, PREGELJ, Peter. Reduced blood alcohol concentration in suicide victims in response to a new national alcohol policy in Slovenia. European addiction research. 2013, vol. 19, iss. 1, str. 7-12. ISSN 1022-6877. DOI: 10.1159/000338639. [COBISS.SI-ID 30094809]

  • PREGELJ, Peter, NEDIĆ, Gordana, VIDETIČ PASKA, Alja, ZUPANC, Tomaž, NIKOLAC, Matea, BALAŽIC, Jože, TOMORI, Martina, KOMEL, Radovan, MUCK SELER, Dorotea, PIVAC, Nela. The association between brain-derived neurotrophic factor polymorphism (BDNF Val66Met) and suicide. Journal of affective disorders. [Print ed.]. 2011, vol. 128, issue 3, str. 287-290. ISSN 0165-0327. DOI: 10.1016/j.jad.2010.07.001. [COBISS.SI-ID 27184089]

  • ZIDAR, Nina, DOLENC-STRAŽAR, Zvezdana, JERUC, Jera, JERŠE, Maja, BALAŽIC, Jože, GARTNER, Urška, KOČEVAR, Urška, ZUPANC, Tomaž, ŠTAJER, Dušan. Expression of cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2 in the normal human heart and in myocardial infarction. Cardiovascular pathology. Sep.-Oct. 2007, vol. 16, issue 5, str. 300-304. ISSN 1054-8807. DOI: 10.1016/j.carpath.2007.02.005. [COBISS.SI-ID 516661529]